Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Klik hier voor het indienen van een gunst.

Drie jaar migraine

Sinds november 1998 begon ik last te krijgen van aanvallen van migraine, iets wat ik nooit eerder had gehad. Het eerste jaar gebeurde dat zo’n 4 à 5 keer per maand. Daarna verergerde het tot zo’n 10 keer per maand. Daardoor werd ik voor een deel van mijn werk arbeidsongeschikt verklaard.

In september 2001 begon de migraine nog frequenter te worden; in november had ik om de dag migraine en begon ook de procedure voor een algehele arbeidsongeschiktheidsverklaring.

Ik werkte intussen vanaf november helemaal niet meer. In overleg met de bedrijfsarts was besloten voorlopig te stoppen, omdat ook de twee uur per week die ik werkte, me onmogelijk was. Bij elke migraineaanval nam ik een medicijn dat de migraine verlichtte maar me verder heel slecht deed voelen. Ten einde raad begon ik in november een novene tot God, met het prentje van Don Alvaro. In de eerste twee novenen kreeg ik geen genezing van mijzelf, maar wel de “geestelijke” genezing van twee vriendinnen, iets wat mij troostte en sterkte.

De dag na de afloop van de derde novene, 12 december, het feest van O.L.Vrouw van Guadalupe, bleek de laatste hevige migraineaanval te zijn geweest. Ik dank deze wonderbare en plotselinge genezing na 3 jaar, aan de voorspraak van Don Alvaro del Portillo. M.S., Utrecht De baan

Een baan als controller

Hoewel ik twee studies had gedaan – economie en bedrijfskunde – kon ik geen baan vinden. Tevergeefs had ik bij verschillende bedrijven gesolliciteerd, cv’s gestuurd en gesprekken gevoerd. Ik vertelde een tante hoe het er voor stond. Die gaf me verscheidene prentjes van Alvaro del Portillo en zei: deel ze uit aan anderen en bid het met geloof.

Dat deed ik en, tot mijn grote verbazing ging onmiddellijk mijn mobiele telefoon af. Het was een vriendin die mij zei dat een vriend van haar, die ik niet kende, dringend een betrouwbare controller nodig had. Ik nam contact op, had een gesprek met hem, en een week later was ik aan de slag. Op het ogenblik ben ik heel tevreden met mijn werk. Ik wil echt getuigen van de gunst die ik ontvangen heb. L.G.P., Maracaibo (Venezuela)