Gesprekken met mgr. Escrivá

Mgr. Escrivá antwoordt schriftelijk op vragen die hem gesteld werden, voor tijdschriften van verschillende landen. Daarbij besteedt hij veel aandacht aan vragen als: "de taak van de leek in Kerk en maatschappij" en "de vrouw in de wereld van vandaag". Sinds 1968 is het boek in 9 talen gepubliceerd (330 000 exemplaren).

Opus Dei - Gesprekken met mgr. Escrivá

In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie verschenen interviews met de heilige Jozefmaria in verschillende dagbladen en tijdschriften, zoals Time, Le Figaro, New York Times en L'Osservatore Romano.

De stichter ging op eenvoudige en duidelijke wijze in op kwesties die de publieke opinie toen, en ook nu nog, interesseerden: de taak van de universiteit, de rol van de vrouw in de maatschappij en in de Kerk, etc. In sommige interviews legt hij uit wat het Opus Dei is.

In de antwoorden van mgr. Escrivá ontdekt men zijn menselijkheid en tevens zijn bovennatuurlijke visie, een hartstochtelijke liefde voor de vrijheid en een grote bereidheid tot dialoog.

Het boek wordt afgesloten met de preek 'De wereld hartstochtelijk liefhebben', die hij op 8 oktober 1967 op de campus van de universiteit van Navarra voor 40.000 aanwezigen uitsprak. De spirituele inhoud van de preek geeft kernachtig de boodschap weer waarop de antwoorden van de stichter van het Opus Dei aan de verschillende journalisten zijn geïnspireerd.

Het boek is gepubliceerd in negen talen met een totale oplage van meer dan driehonderdduizend exemplaren.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl