Gebed

In de katholieke kerk vraagt men de voorspraak van de heiligen. Hier vindt u een gebed tot tot de heilige Jozefmaria.

In de katholieke kerk vraagt men de voorspraak van de heiligen. Hier vindt u een gebed tot tot de heilige Jozefmaria.

download pdf

God, U hebt op voorspraak van de maagd Maria aan de heilige priester Jozefmaria talrijke genaden geschonken en hem uitgekozen als een trouw instrument om het Opus Dei te stichten, dat een weg is ter heiliging in het beroep en in de dagelijkse plichten van de christen. Geef dat ook ik van alle ogenblikken en omstandigheden van mijn leven gebruik maak om U lief te hebben en met vreugde en eenvoud ten dienste te staan van de Kerk, de paus en de zielen, om de wereld het licht van het geloof en van de liefde te schenken.

Verleen mij op de voorspraak van de heilige Jozefmaria de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.