Gebed

voor privé-devotie

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

Heer, onze God, U hebt op Uw dienaar José María, priester, willen rekenen om op verschillende plaatsen ter wereld de roeping tot heiliging in het dagelijks werk te verspreiden. Help mij Jezus Christus te volgen en met Hem omgang te hebben te midden van mijn dagelijkse bezigheden, om aan vele zielen de vreugde van de christelijke roeping te brengen. Verheerlijk Uw dienaar José María en schenk mij, op zijn voorspraak, de gunst die ik U vraag… (eigen intentie). Amen

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van José Maria Hernández Garnica, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org.