Gebed

voor privé-devotie.

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, U hebt uw dochter Encarnita laten zien hoe aantrekkelijk de heiligheid midden in de wereld is en U hebt haar de genade geschonken om deze weg trouw af te leggen in het Opus Dei. Geef dat ik, zoals zij, iedere dag uw Liefde mag ontdekken en die aan de mensen om mij heen mag doorgeven. Gewaardig U uw dochter Encarnita te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak de gunst die ik U vraag… (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Encarnita Ortega Pardo, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org