Heilige Jozefmaria Escrivá
“Je werk moet een persoonlijk gebed zijn. Zet het om in een diep gesprek met onze hemelse Vader.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

  Dagelijkse tekst

  “Maria, koningin van de vrede”

  Maria, Regina pacis, koningin van de vrede die geloofd heeft dat de boodschap van de engel in vervulling zou gaan, help ons te groeien in het geloof, standvastig te zijn in de hoop en dieper binnen te dringen in de Liefde. Want dat is het wat uw Zoon vandaag van ons verwacht wanneer Hij ons zijn allerheiligst hart toont. (Als Christus nu langs komt, 170)

  Een onmiskenbare karakteristiek van mannen en vrouwen van God is de vrede in hun hart. Zij bezitten 'de vrede' en geven 'de vrede' aan de mensen met wie zij omgaan.
  (De Smidse, 649)

  Het heeft geen zin zich te verschuilen achter schijnbaar vrome argumenten om anderen te onthouden wat hun toekomt: als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij ...