Dagelijkse teksten

“Je hebt Hem altijd aan je zijde”

Wat prachtig is de werking van de heilige Eucharistie in het denken en handelen van mensen die haar vaak en eerbiedig ontvangen. (De Smidse, 303)

Als die mensen al in vuur en vlam raakten en U toejuichten om een stuk brood - ook al is het wonder van de broodvermenigvuldiging nog zo groot - wat moeten wij dan wel niet doen voor de vele gunsten die Gij ons verleend hebt? En vooral omdat U zichzelf, zonder terughoudendheid, geeft in de Eucharistie.
De Smidse, 304

Goed kind, kijk eens hoe verliefden hier op aarde de bloemen, de brief ...