Mgr. Ocáriz vraagt edelmoedige steun pauselijke wens oktobermaand

De prelaat moedigt alle gelovigen van het Werk, de medewerkers en ieder die deelneemt aan de apostolische activiteiten, aan om de wens van de Paus edelmoedig te ondersteunen, door de rozenkrans te bidden en aan de Heilige Moeder van God en de heilige aartsengel Michaël te smeken om de Kerk te beschermen.

Opus Dei - Mgr. Ocáriz vraagt edelmoedige steun pauselijke wens oktobermaand

Paus Franciscus heeft alle katholieken uitgenodigd om in de maand oktober dagelijks de rozenkrans te bidden en die af te sluiten met de aanroeping "Sub Tuum Praesidium" ("onder Uw bescherming") en met het gebed tot de aartsengel Michaël (zie het communiqué van de persdienst van de Heilige Stoel van 29 september 2018). Het zijn gebeden die ons zullen helpen de vrede van Christus te verspreiden en in het bijzonder te bidden voor de gave van eenheid in de Kerk en in de wereld. We kunnen niet negeren, zoals de heilige Paulus tegen de Efeziërs zei, dat "onze strijd niet tegen vlees en bloed gaat, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de boze geesten in de hemelen" (Ef 6, 12).

Ik wil alle leden van het Werk, de medewerkers en ieder die deelneemt aan de apostolische activiteiten vragen en aanmoedigen om deze wens van de Paus edelmoedig te ondersteunen en aan vele anderen uit de eigen vriendenkring het verzoek door te geven om onze Moeder, de Maagd Maria, en de heilige aartsengel Michaël, te smeken om de Kerk te beschermen.

30 september 2018