Bericht van de prelaat (19 juni 2020)

Op het feest van het Heilig Hart van Jezus, nodigt mgr. Ocáriz ons uit om aan de Heer een zachtmoedig en nederig hart te vragen, dat vele zielen rust en troost kan bieden.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (19 juni 2020)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Vandaag beschouwen wij samen met de hele Kerk in het bijzonder het Heilig Hart van Jezus. Deze dag is een gelegenheid om ons opnieuw te laten verrassen door het wonder dat God dicht bij de mensen heeft willen zijn en zelfs een van ons heeft willen worden, met een hart dat in zovele opzichten net als het onze is. Daarom moet ik denken aan die troostvolle uitnodiging die de Heer tot ons richt: “Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Mt 11,29).

Jezus verlangt voor ons, te midden van de dagelijkse drukte, een ware vrede, sereniteit en rust. En Hij toont ons de weg: ons steeds meer met Hem identificeren, met de nederigheid en zachtmoedigheid van zijn Hart. Zoals de heilige Jozefmaria schrijft, “heeft Jezus ons iets te zeggen. Hij doet het zonder ophouden: exemplum dedi vobis (Joh 13,15), Ik heb u een voorbeeld van nederigheid gegeven. Ik heb van mijzelf een dienaar gemaakt, opdat u met een zachtmoedig en nederig hart alle mensen zult weten te dienen” (Vrienden van God, nr. 103).

Laten we de Heer in ons gebed vragen dat Hij ons een hart als het zijne geeft. Dat zal resulteren in ‘rust voor onze ziel’ en voor de mensen om ons heen. We kunnen ook dankbaar zijn voor zo veel daden van dienstbaarheid die wij in deze laatste maanden hebben gezien, vaak in ieders naaste omgeving.

Op het hoogfeest dat wij vandaag vieren zullen we wellicht vaker aan dat schietgebedje denken, dat de heilige Jozefmaria herhaalde: Cor Iesu sacratissimum et misericors, dona nobis pacem (Allerheiligst en barmhartig Hart van Jezus, geef ons vrede). Met een beroep op zijn barmhartigheid willen wij bidden voor de vrede in de zielen, in de Kerk, in de wereld, en blijven we om het einde van de pandemie vragen, die nog steeds op veel plaatsen lijden met zich meebrengt. En we nemen onze toevlucht tot de moederlijke bemiddeling van de heilige Maagd Maria, Moeder van barmhartigheid en Koningin van de vrede.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader


Rome, 19 juni 2020