Bericht van de prelaat (10 september 2020)

Op 15 september is het 45 jaar geleden dat de zalige Álvaro werd gekozen als eerste opvolger van de heilige Jozefmaria. Mgr. Ocáriz moedigt ons aan op deze verjaardag zijn persoon te beschouwen als het begin van de continuïteit in de trouw aan de geest van het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (10 september 2020)

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

Op 15 september is het 45 jaar geleden dat de zalige Álvaro als eerste opvolger van de heilige Jozefmaria werd gekozen. Dat was een heel belangrijk moment, want het betekende het begin van de continuïteit in onze trouw aan de erfenis van onze stichter en het leerde ons de geest van het Opus Dei te beleven in ons leven van vandaag. De zalige Álvaro heeft met zijn persoonlijke trouw een begin gemaakt aan deze tijd; in hem zien we dat de heiligheid in het gewone een geschenk van God is om ons gelukkig te maken en om de mensen om ons heen gelukkig te maken.

Ik nodig jullie uit in deze dagen het voorbeeld te overwegen van don Álvaro als een sterke rots – saxum – waarop onze Vader altijd kon steunen en die anderen wist te steunen. Dit was vooral mogelijk dankzij zijn vereniging met Jezus Christus, de bron van zijn trouw, zijn vrede en zijn vreugde. Zo kan het ook zijn voor ieder van ons, want Christus is “het leven van ons leven”, zoals de heilige Jozefmaria heeft gezegd (Kruisweg, 14e statie). Deze verjaardag is een prachtige gelegenheid om opnieuw het verlangen te bekrachtigen dat ook wij altijd zo trouw mogen blijven ten dienste van de Kerk en van alle zielen.

Het is nog maar kortgeleden dat er 29 nieuwe priesters van de Prelatuur zijn gewijd; moge onze dankzegging aan God voor de gave van het priesterschap vergezeld blijven gaan van ons gebed voor hen.

Op de 15e vieren we de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van smarten. Moge zij, sterk aan de voet van het kruis, altijd van onze Heer voor ons verkrijgen dat wij persoonlijk trouw blijven volharden. Dat brengt met zich mee, dat wij op de een of andere manier met Jezus aan het Kruis zijn, met de steun van Maria.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader


Rome, 10 september 2020