Bericht van de prelaat (14 februari 2019)

Mgr. Fernando Ocáriz belicht in deze boodschap dat als eenheid een gevolg van liefde is, deze zich omvormt in gemeenschap.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (14 februari 2019)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Tijdens mijn recente reis door verscheidene landen van Midden-Amerika heb ik opnieuw de gezegende eenheid van het Werk kunnen ervaren. Laten we niet ophouden ons te verwonderen over deze barmhartigheid die God ons betoont. Toen onze Vader het over 14 februari 1930 en 14 februari 1943 had, zei hij een keer: “De Heer heeft niet voor niets gewild dat deze twee uitingen van zijn goedheid op dezelfde datum vallen. (…) Vraagt de Heer ons te leren de eenheid van het Werk te beminnen zoals Hij die vanaf het eerste moment heeft gewild” (14-2-1958).

Bij het Laatste Avondmaal heeft de Heer voor de eenheid van degenen die zijn leerlingen zouden zijn gebeden: Ut omnes unum sint (Joh 17,21); dat wij allen één mogen zijn. Het gaat niet alleen om de eenheid van een menselijkerwijze goed gestructureerde organisatie, maar om de eenheid die de Liefde geeft: “zoals U Vader in Mij en ik in U” (ibid). In deze zin zijn de eerste christenen een duidelijk voorbeeld: “De menigte die het geloof had aangenomen, was een van hart en een van ziel” (Hand 4,32).

Juist omdat deze eenheid een gevolg is van de liefde, is ze geen uniformiteit, maar gemeenschap. Het gaat om eenheid in de verscheidenheid, die tot uiting komt in de vreugde om met verschillen samen te leven en te leren ons door de anderen te laten verrijken, en om ons heen een sfeer van genegenheid te bevorderen. Jezus heeft erop gewezen dat deze eenheid een voorwaarde is om het evangelie doeltreffend door te geven: ”Opdat de wereld moge geloven” (Joh 17,21). Een eenheid dus die ons niet binnen een groep opsluit, maar die ons – als deel van de Kerk – opent om alle mensen onze vriendschap aan te bieden in deze prachtige zending om te evangeliseren.

Laten we met hernieuwde inzet moeite doen om de eenheid te beleven: te beginnen bij degenen die wij het dichtst bij ons hebben. Dan zullen wij, met de genade van God, de bron van die eenheid, de hindernissen die zich op onze weg voordoen kunnen overwinnen.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader


Roma, 14 februari 2019