“Met de anderen bezig houden en zichzelf vergeten”

De werkelijke hindernissen die je van Christus verwijderd houden - de hoogmoed, de zinnelijkheid... -, worden overwonnen met gebed en boete. En bidden en versterven is ook zich met de anderen bezig houden en zichzelf vergeten. Als je zo leeft, zul je zien, hoe het overgrote deel van de tegenslagen die je hebt, als vanzelf verdwijnt. (De Kruisweg, statie 10, overweging 4)

Je spreekt en ze luisteren niet naar je. En wanneer ze naar je luisteren, begrijpen ze je niet. jij bent een onbegrepen mens!... Akkoord. Maar, hoe dan ook, opdat je kruis de diepte van het Kruis van Christus krijgt, is het nodig dat jij je werk nu zo verricht, zonder dat men rekening met je houdt. Anderen zullen jou begrijpen.
De Kruisweg, statie 3, overweging 4

Hoevelen zijn er niet die door hun hoogmoed en hun inbeelding Kalvariebergen bestijgen die niet van Christus zijn!

Het Kruis dat jij moet dragen is goddelijk. Wil nimmer een menselijk kruis dragen. En mocht je ooit in deze valstrik geraakt zijn, herstel je direct: het zal voor jou voldoende zijn eraan te denken, dat Hij uit liefde tot ons oneindig meer geleden heeft.
De Kruisweg, statie 3, overweging 5

Al bemin je nog zoveel, nooit zul je voldoende beminnen.
Het menselijk hart heeft een enorm expansievermogen. Wanneer het bemint, dan breidt het zich uit in een crescendo van genegenheid dat alle hindernissen overwint.

Indien je de Heer bemint, dan zal er geen schepsel zijn dat geen plaats vindt in jouw hart.
De Kruisweg, statie 8, overweging 5

Ontvang berichten per e-mail

email