“Echte nederigheid zet ertoe aan... vergiffenis te vragen!”

Mijn kind, als je eens mocht vallen, zoek dan je heil in de biecht en de geestelijke leiding. Laat de wond zien, zodat ze die grondig kunnen behandelen en iedere mogelijkheid tot infectie wegnemen, ook als zo'n ingreep pijn doet. (De Smidse, 192)

Als je steeds meer verenigd wilt zijn met God is het noodzakelijk dat je eerlijk bent.
Als je een 'steen' met je meesleept, mijn kind, gooi die dan van je af! Doe wat ik je altijd aangeraden heb. Vertel eerst alles waarvan je zou willen, dat niemand het te weten komt. Het is een hele opluchting als die 'steen' eenmaal van je is weggenomen in de biecht!
De Smidse, 193

Toen je net gebiecht had, zei je bij jezelf: geloofd zij God. En je dacht: het is net of ik opnieuw geboren ben.
Vervolgens ging je vol vrede verder: Domine, quid me vis facere, Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
En je gaf jezelf het antwoord: Met uw genade zal ik, boven alles en iedereen, uw allerheiligste wil vervullen. Serviam, ik zal U onvoorwaardelijk dienen!
De Smidse, 238

Wie nederig is zal de moed niet verliezen bij het zien van de eigen fouten.
Echte nederigheid zet ertoe aan... vergiffenis te vragen.
De Smidse, 189

Als ik lepra had, zou mijn moeder mij toch omhelzen en mijn wonden kussen, zonder ook maar even te aarzelen of bang te zijn.
En de allerheiligste Maagd dan? Als wij merken dat wij lepra hebben, dat wij onder de wonden zitten, laten we dan roepen: Moeder! En de bescherming van onze Moeder is als een heilzame kus op onze wonden.
De Smidse, 190