"Dragers van God in alle milieus"

Als je de Heer ontvangen hebt en zijn Liefde geniet, beloof Hem dan dat je je zult inzetten om, waar nodig, je leven een andere koers te geven, om Hem zo naar een heleboel mensen te brengen die Hem niet kennen, geen idealen hebben en helaas afgestompt door het leven gaan. (De Smidse, 939)

Om te bereiken dat deze wereld een christelijke weg volgt - de enige die de moeite waard is -, moeten wij een loyale vriendschap met de mensen hebben, die op een loyale vriendschap met God gebaseerd moet zijn.
De Smidse, 943

Vaak heb ik de neiging om alle mannen en vrouwen toe te roepen, dat ze dáár waar ze werken - op kantoren en in bedrijven, in de media en de politiek, in het onderwijs, de werkplaats, de mijn en op het land -, gesterkt door hun geestelijk leven en de gemeenschap der heiligen, dragers van God moeten zijn. Het is het onderricht van de apostel Paulus: “Eert dan God met uw leven en draagt Hem altijd bij u.”
De Smidse, 945

We dragen de waarheid van Christus in ons hart. We moeten die aan anderen doorgeven, en ze in hun hoofd en in hun hart prenten. Wij zouden anders maar gemakzuchtig zijn en een valse strategie volgen.
Overweeg nog eens: vroeg Christus jou toestemming om in je ziel te komen? Hij liet je de vrijheid Hem te volgen, maar Hij zocht jou, omdat Hij dat wilde.
De Smidse, 946

Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Jeruzalem... Want er zal geen Judas, geen Hof van Olijven en geen duistere nacht zijn... Het zal ons lukken de wereld te doen branden met de vlammen van het vuur dat Hij op aarde kwam brengen...! En het licht van de waarheid - onze Jezus - zal het verstand van de mensen verlichten in een dag zonder einde.
De Smidse, 947