“De liefde van Christus moet jouw drijfveer zijn”

Je hebt innerlijk leven en leerstellige vorming nodig. Stel hoge eisen aan jezelf! Jij - christen - moet het zout der aarde zijn, het licht der wereld, want het is je plicht met een heilige durf het voorbeeld te geven.

De liefde van Christus moet jouw drijfveer zijn. Sinds je Hem gezegd hebt dat je Hem wilt volgen, heb je duidelijk ervaren dat je een andere Christus bent. Dat betekent dat je je niet afzondert van je omgeving - van je familie, vrienden en collega's -, net zoals het zout niet wordt gescheiden van het voedsel waaraan het smaak moet geven. Bij je innerlijk leven en je vorming horen ook de vroomheid en het vermogen om te oordelen, wat een kind van God nodig heeft om alles met zijn actieve aanwezigheid te kruiden. Vraag de Heer om altijd als 'waardevolle kruiden' voor het leven van de anderen te zijn. (De Smidse, 450)

Een christen mag zich niet uitsluitend met zijn persoonlijke problemen bezighouden, want zijn leven moet gericht zijn op de universele Kerk en op de redding van alle zielen.
Zo bezien zijn zelfs dingen die als heel intiem en persoonlijk beschouwd zouden kunnen worden – zoals de zorg voor de eigen innerlijke vooruitgang – in werkelijkheid niet persoonlijk, omdat heiliging en apostolaat één geheel zijn. We moeten onze inspanning voor ons inwendig leven en onze inzet om de christelijke deugden te ontwikkelen op het heil van de Kerk richten. Want het is een feit dat we niets goeds kunnen doen, noch Christus aan anderen bekend kunnen maken, als we zelf niet oprecht proberen om de leer van het evangelie te verwezenlijken.

Als we van deze geest doordrongen zijn, zullen we door te bidden verschillende mogelijkheden zien om ons in dienst van anderen te stellen, ook als we met schijnbaar persoonlijke onderwerpen en voornemens beginnen. En als wij ons door de hand van Maria laten leiden, zal zij ervoor zorgen dat wij ons broers en zussen van alle mensen gaan voelen, want we zijn allemaal kinderen van God waarvan zij de Dochter, de Bruid en de Moeder is.

De problemen van onze medemensen moeten onze problemen zijn. De christelijke broederlijkheid moet diep in onze ziel wortelen, niemand kan ons onverschillig laten. Maria, de Moeder van Jezus, die de Heer ter wereld bracht, die Hem heeft opgevoed, op zijn aardse levensweg heeft begeleid en nu bij Hem in de hemel is, zal ons helpen om Jezus te herkennen die bij ons langskomt en die zich aan ons toont in de noden van onze medemensen.

Als Christus komt langs, 145

Ontvang berichten per e-mail

email