Number of articles: 619

Deel III: De eerste surnumerairs van het Opus Dei, de studiedagen van 1948

Een online publicatie in drie delen: 70 jaar geleden, in september 1948, organiseerde Jozefmaria Escrivá de eerste bijeenkomst voor 15 mannen waar hij in detail uitlegde wat de roeping van getrouwde leden in het Opus Dei inhoudt. Een artikel gepubliceerd in 'Studia et Documenta' (deel 12).

Van het Opus Dei

Deel II: De eerste surnumerairs van het Opus Dei, de studiedagen van 1948

Een online publicatie in drie delen: 70 jaar geleden, in september 1948, organiseerde Jozefmaria Escrivá de eerste bijeenkomst voor 15 mannen waar hij in detail uitlegde wat de roeping van getrouwde leden in het Opus Dei inhoudt. Een artikel gepubliceerd in 'Studia et Documenta' (deel 12).

Van het Opus Dei

De eerste surnumerairs van het Opus Dei: de studiedagen van 1948

Een online publicatie in drie delen: 70 jaar geleden, in september 1948, organiseerde Jozefmaria Escrivá een bijeenkomst voor 15 mannen waar hij in detail uitlegde wat de roeping van getrouwde leden in het Opus Dei inhoudt. Een artikel gepubliceerd in 'Studia et Documenta' (deel 12).

Van het Opus Dei

«Voor een priester of een diaken is dienen als ademhalen»

Op 9 november ontvingen 29 gelovigen van het Opus Dei uit 13 verschillende landen, waaronder Juan Ignacio Vergara uit Nederland, uit handen van Mgr. Philippe Jean-Charles Jourdan de diakenwijding. De plechtigheid vond plaats in de basiliek San Eugenio te Rome. Op 23 mei 2020 worden de nieuwe diakens priester gewijd.

Van het Opus Dei

“Als feminisme gelijkwaardigheid betekent, dan ben ik extreem feministisch”

Interview met Isabel Sanchez, secretaris van de Centrale Assessorie van het Opus Dei, in El Mundo, Spanjes tweede meest gelezen krant.

Van het Opus Dei

"Alle mensen gaan ons ter harte"

De heilige Jozefmaria had bij de stichting op 2 oktober 1928 gezien dat het Opus Dei zich zou moeten richten tot alle mensen. "Ik was 26," aldus de heilige Jozefmaria, "bezat de genade van God, een goed humeur en meer niet. En daarmee moest ik het Opus Dei verwezenlijken.”

Van het Opus Dei

In memoriam María Luisa de Alcaraz y Baillo

María Luisa de Alcaraz y Baillo, Madrid 23 december 1940 - Amsterdam 26 juni 2019.

Van het Opus Dei

Fotoreportage Sacramentsprocessie Amsterdam 2019

Op zondag 23 juni vond in Amsterdam voor de zestiende keer sinds 2004 en met grote opkomst de processie van het Heilig Sacrament plaats. Na een plechtige Mis met Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, trok de processie vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk langs de grachten van Amsterdam.

Van het Opus Dei

Missen feestdag heilige Jozefmaria 2019 in Nederland

De liturgische feestdag van de heilige Jozefmaria is op 26 juni. Rondom deze datum vinden er overal ter wereld plechtige eucharistievieringen plaats die door veel mensen worden bijgewoond. Het is een goede gelegenheid om in dankbaarheid stil te staan bij wat hij voor de Kerk betekent en zijn boodschap te overwegen, namelijk dat wij in het eenvoudige en dagelijkse een zekere weg naar heiligheid kunnen vinden.

Van het Opus Dei

Wijding 34 priesters Opus Dei

Op zaterdag 4 mei werden 34 gelovigen van het Opus Dei uit 16 verschillende landen door kardinaal Antonio Cañizares priester gewijd.

Van het Opus Dei