Sacramentsprocessie Amsterdam 2023

De sacramentsprocessie door het centrum van Amsterdam is inmiddels een traditie geworden. De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht organiseerde op opnieuw de processie. Na een plechtige eucharistieviering trokken Katholieke en Orthodoxe gelovigen samen met hun bisschoppen, met het Allerheiligste door de stad.

Foto OLV Kerk Amsterdam

Na de plechtige Heilige Mis in de Onze Lieve Vrouwekerk op zondag 11 juni vond in Am­ster­dam de sacra­ments­pro­ces­sie plaats. "Bij de pro­ces­sie zijn er geen problemen over zoveel Rooms­heid", aldus de bisschop Haarlem-Amsterdam Mgr. Hendriks op zijn blog Arsacal. "Am­ster­dam is bij uitstek de stad waar je 'jezelf mag zijn'. Die tole­ran­tie is er dus ook voor een pro­ces­sie. Maar het gaat dan wel om de buiten­kant..." De homilie van Mgr. Hendriks is na te lezen op zijn blog Arsacal.

Pro­ces­sie

Aan het einde van de Mis werd het Allerheiligst Sacra­ment uit­ge­steld en begon de pro­ces­sie over de grachten van Amsterdam. Het fanfarekorps van Volen­dam speelde, de paters van het H. Sacra­ment van het Begijnhof en de paters en zusters van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren liepen mee in de pro­ces­sie, evenals een ver­te­gen­woor­diging van de Syrisch Orthodoxe kerk. Na terugkomst in de kerk ontvingen de aanwezige gelovigen de zegen met het heilig Sacra­ment en sprak pries­ter pater Saliba Antonios een gebed uit.

Foto's zie: https://photos.google.com/shar...