Number of articles: 140

Johannes Paulus II: getuige van de Liefde

“Het leven en het woord van de paus vertonen een diepe samenhang die ik als volgt zou samenvatten: Johannes Paulus II is een geloofwaardig getuige van de Liefde.” Artikel van mgr. Javier Echevarría bij gelegenheid van het vijfde pausbezoek aan Spanje.

Van de prelaat van het Opus Dei

De vrede komt uit het hart van de mens

Pastorale brief van mgr. Javier Echevarría aan de leden en medewerkers van het Opus Dei bij het begin van de vastentijd.

Van de prelaat van het Opus Dei

26 juni in Rome

Op de liturgische feestdag van de zalige Jozefmaria heeft prelaat Javier Echevarría de Eucharistie gevierd in de Romeinse San Eugenio basiliek. Daarbij waren vijftienhonderd aanwezigen.

Van de prelaat van het Opus Dei

“Werken met en zoals Christus”

Voor een beter begrip van de spiritualiteit van het Opus Dei houdt het Franse blad Famille Chrétienne een vraaggesprek met de prelaat, mgr. Javier Echevarría.

Van de prelaat van het Opus Dei

Mgr. Echevarría: vandaag wil ik alleen maar dankzeggen

Verklaring van de prelaat van het Opus Dei na de bekendmaking van de heiligverklaring van negen zaligen, onder wie Josemaría Escrivá.

Van de prelaat van het Opus Dei

"Het is een stimulans te kunnen rekenen op de sympathie van de Paus"

“Het waarachtige criterium om de situatie van het Opus Dei te beoordelen is de persoonlijke trouw van elk van zijn leden aan Jezus Christus.” Aldus de prelaat van het Opus Dei in een interview, waarin hij spreekt over zaken als het eeuwfeest van de stichter, de vrede in de wereld en de Heilige Vader.

Van de prelaat van het Opus Dei

“Ik smeek God dat Hij ons het wonder van de vrede geeft”

Na het voorlezen van de decreten over de wonderen verklaarde de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, dat de erkenning van een wonder op voorspraak van de zalige Josemaría “voor mij een aanleiding tot vreugde” is. Daaraan voegde hij toe: “Enkele dagen voor Kerstmis, smeek ik God dat hij ons het wonder van de vrede geeft, van deze vrede die soms onbereikbaar lijkt.”

Van de prelaat van het Opus Dei

Interview met mgr. Javier Echevarría

De cultuur van vandaag is die van de mens van vandaag, met zijn technische vooruitgang, zijn communicatiemogelijkheden, maar ook met zijn problemen. Hoe moeten we onze identiteit delen en tegelijkertijd met geloof en verstand aan onze toekomst bouwen, waartoe Johannes Paulus II ons aanspoort? Hoe moeten we christen van de 21ste eeuw zijn?

Van de prelaat van het Opus Dei

Het Opus Dei van dichtbij bekeken

Van de prelaat van het Opus Dei

Brief prelaat Opus Dei aanslag VS

Naar aanleiding van de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington heeft de prelaat van het Opus Dei Javier Echevarría een brief gestuurd aan zijn regionaal-vicaris in de VS, Arne A. Panula.

Van de prelaat van het Opus Dei