Aantal artikelen: 251

Nieuw pauselijk schrijven over de Eucharistie

Paus Benedictus XVI heeft een apostolische exhortatie gepubliceerd over de Eucharistie, “Bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk”. De paus schrijft erin dat het Lichaam en Bloed van Christus “de bron vormen van elke vorm van heiligheid”.

Van de paus en de Kerk

Benedictus XVI: Overweging vastentijd 2007

De vastenoverweging van paus Benedictus XVI die gepubliceerd werd op 21 november 2006, draagt als titel een vers uit het Evangelie van de heilige Johannes: “Zij zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben” (Joh. 19, 37).

Van de paus en de Kerk

Nederlandse bisschoppen verheugd over Benedictus XVI

De Nederlandse bisschoppen zijn zeer verheugd met de verkiezing van Joseph kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, tot de nieuwe paus, met als zelf gekozen naam Benedictus XVI.

Van de paus en de Kerk

Encycliek Benedictus XVI: God is liefde

De eerste encycliek van paus Benedictus XVI is vanmiddag op het feest van Paulus’ Bekering gepubliceerd in het Latijn, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Frans. De titel luidt "Deus caritas est" (God is liefde). Al op 25 december werd de pauselijke rondzendbrief ondertekend.

Van de paus en de Kerk

Preek Benedictus XVI tijdens slotviering Wereldjongerendagen Keulen

Paus Benedictus XVI richtte tijdens de slotviering op 21 augustus op het Mariënfeld de volgende woorden tot de meer dan achthonderdduizend aanwezige jongeren.

Van de paus en de Kerk

Benedictus XVI neemt bezit van het bisdom Rome

ROME - Paus Benedictus XVI heeft zaterdag tijdens een plechtigheid in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen officieël bezit genomen van het bisdom Rome waarvan hij als paus bisschop is. De viering werd bijgewoond door duizenden Romeinen.

Van de paus en de Kerk

Benedictus XVI: Eerste taak Kerk is evangelisatie

De eerste ontmoeting van Benedictus XVI buiten de muren van het Vaticaan verliep zeer hartelijk. Maandagavond bezocht hij het graf van de apostel Paulus in de basiliek Sint Paulus Buiten de Muren. Aan de vesperdienst ter ere van de ‘Apostel van de Volkeren’ namen 35 kardinalen en andere christelijke kerkleiders deel. Benedictus XVI gingen zegenend door de menigte, schudde handen en drukte kleine kinderen een kus op het hoofd.

Van de paus en de Kerk

Paus Benedictus XVI: De kerk leeft en de kerk is jong!

VATICAANSTAD – Met het ontvangen van het pallium en de vissersring is het pontificaat van paus Benedictus XVI vandaag officieel begonnen.

Van de paus en de Kerk

Habemus papam: Benedictus XVI

ROME - De kardinalen hebben Joseph Ratzinger (78), prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, gekozen tot nieuwe paus.

Van de paus en de Kerk

Uitspraken van Joseph Ratzinger

In het boek “Zout der aarde” gaat journalist Peeter Seewald in gesprek met de toenmalige kardinaal Joseph Razinger over het christendom en de katholieke Kerk aan het einde van het millennium. Hier volgen enkele citaten van de inmiddels nieuwe paus.

Van de paus en de Kerk