Aantal artikelen: 253

Mens geworden

Tijdens de algemene audiëntie van 17 december sprak paus Benedictus XVI over het mysterie van Kerstmis. In deze bijdrage een samenvatting.

Van de paus en de Kerk

Paulus en het kennen van Jezus

In zijn serie Pauluscatecheses sprak paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van 8 oktober over de relatie met de historische Jezus.

Van de paus en de Kerk

Pelgrimage Benedictus XVI naar Lourdes

Na een Mis met 250.000 deelnemers in Parijs, reisde de paus naar Lourdes om te bidden in de grot waar Onze Lieve Vrouwe 150 jaar geleden verscheen. In deze Engelstalige video enkele hoogtepunten van het bezoek van de paus aan Frankrijk (duur: 3’17’’)

Van de paus en de Kerk

Paulus' reizen

Tijdens de algemene audiëntie van 27 augustus presenteerde paus Benedictus XVI een korte biografie van de apostel Paulus en vervolgde zo zijn net voor de vakantie begonnen catechesecyclus.

Van de paus en de Kerk

“Profeten van een nieuw tijdperk”

Zo sprak paus Benedictus XVI de jongeren aan op de Wereldjongerendagen in Sydney. In deze bijdrage 35 korte passages van wat de Heilige Vader tegen hen zei en tegen de jongeren van de wereld.

Van de paus en de Kerk

Waar kunnen we op zoek gaan naar antwoorden?

Vandaag is de boodschap van de paus aan Australië en de deelnemers van de Wereldjongerendagen gepubliceerd. Benedictus XVI zegt dat jongeren bij uitstek de instrumenten van de Heilige Geest zijn in de vernieuwing van de schepping.

Van de paus en de Kerk

Culturele klimaat waarin Paulus leefde

Tijdens de algemene audiëntie op 2 juli gaf paus Benedictus XVI een eerste catechese in een nieuwe reeks, die gedurende het Paulus-jaar gewijd zal zijn aan de heilige apostel Paulus.

Van de paus en de Kerk

Kracht van de christelijke revolutie

In de Eucharistie ligt “de kracht van de christelijke revolutie”, de “diepste van de mensengeschiedenis”, die aan de mens “ware vrijheid” geeft, zei Benedictus XVI tijdens het hoogfeest van het Heilig Sacrament.

Van de paus en de Kerk

Ut unum sint

Tijdens de algemene audiëntie van 7 mei sprak paus Benedictus XVI over de werken van de Heilige Geest ten dienste van de eenheid.

Van de paus en de Kerk

Verrezen ben Ik en nog altijd ben Ik bij u. Alleluja!

Paus Benedictus XVI tijdens Paasrede: “Op het Hoogfeest van vandaag ontvangen we de uitnodiging om bekeerd te worden door de Liefde; we ontvangen de uitnodiging om te leven door haat en zelfgenoegzaamheid af te wijzen en trouw de voetstappen te volgen van het Lam dat geslagen is voor onze redding.”

Van de paus en de Kerk