Aantal artikelen: 41

Homilie bij de heiligverklaring (6 oktober 2002)

Preek van de Heilige Vader tot de aanwezigen bij de heilige Mis op 6 oktober 2002, waarin hij de stichter van het Opus Dei heilig verklaarde.

Nieuws

Homilie paus bij de zaligverklaring (17 mei 1992)

In aanwezigheid van duizenden gelovigen uit alle werelddelen verklaarde Johannes Paulus II op 17 mei 1992 de stichter van het Opus Dei, Jozefmaria Escrivá, en de Canossiaanse dochter van de Liefde, Josephina Bakhita, zalig.

Nieuws

Eerste tekenfilm Jozefmaria Escrivá

Op 26 juni 2003, de eerste kerkelijke feestdag van Jozefmaria Escrivá als heilige, is de eerste tekenfilm over zijn leven en persoon verschenen. De film Voetsporen van God is vooral gericht op jongeren. Het is geen uitputtende levensbeschrijving, maar een karakterschets van de jonge Escrivá. De film, die eerder is uitgebracht in het Engels en Spaans, is in het Nederlands ondertiteld.

Nieuws

“Neem uw toevlucht tot de heilige Jozefmaria in al uw noden”

Homilie van mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, op 26 juni 2003 in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria te Rome.

Nieuws

Goddelijk kindschap

Preek tijdens de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá door de vicaris-generaal van het Opus Dei, mgr. Fernando Ocáriz, Basiliek van San Eugenio, Rome, 10 oktober 2002.

Nieuws

Steeds meer met Christus te vereenzelvigen

Preek van de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, tijdens de laatste mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá op 10 oktober 2002 in de Romeinse basiliek van San Eugenio.

Nieuws

Weest volmaakt, zoals mijn Hemelse Vader volmaakt is

Woord ter inleiding uitgesproken door de nuntius mgr. Francois Bacqué en homilie van regionaal vicaris mgr. G. Schnell voor deelnemers uit Nederland in de Basiliek van Sant' Apollinare in Rome op 8 oktober 2002.

Nieuws

Herontdekking van de universele oproep tot heiligheid

Homilie van mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, in de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá. Rome, Sint Pietersplein, 7 oktober 2002.

Nieuws

De heiligverklaring: een verslag

Paus Johannes Paulus II verklaarde de stichter van het Opus Dei heilig op 6 oktober 2002 voor een menigte van honderdduizenden gelovigen uit meer dan tachtig landen.

Nieuws

Ster uit het Oosten, sta uw kinderen bij

In de kathedraal van Wenen is bij de beeltenis van de Maagd van Mariapócs in 2002 een gedenkteken ingehuldigd voor Jozefmaria Escrivá. De heilige is daar geweest om te bidden voor de vrijheid.

Nieuws