Eerste tekenfilm Jozefmaria Escrivá

Op 26 juni 2003, de eerste kerkelijke feestdag van Jozefmaria Escrivá als heilige, is de eerste tekenfilm over zijn leven en persoon verschenen. De film Voetsporen van God is vooral gericht op jongeren. Het is geen uitputtende levensbeschrijving, maar een karakterschets van de jonge Escrivá. De film, die eerder is uitgebracht in het Engels en Spaans, is in het Nederlands ondertiteld.

Voordat zij aan het tekenen sloegen, hebben de makers zich grondig gedocumenteerd: “We hebben zo ongeveer alle beschikbare foto’s van Jozefmaria Escrivá bestudeerd. Dat geldt ook voor de plaatsen waar hij in zijn jeugd heeft gewoond, voor kleding en achtergronden. Met dit materiaal hebben we geprobeerd een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen.”

Het maken van een karakterschets bleek moeilijker dan gedacht: “Het is eenvoudiger om een actiefilm te maken dan een levensbeschrijving. Bij de laatste spelen meestal geen geweldscènes of spectaculaire acties, die makkelijker uit te beelden zijn. Je moet je meer baseren op gelaatsuitdrukkingen, op de nuance, op de betekenis van een begroeting. Je ziet dit goed bij de scène waarin de jonge Jozefmaria in de sneeuw de voetafdrukken ontdekt van een ongeschoeide karmeliet. Hierdoor geraakt, beseft hij dat hij zijn leven moet inzetten voor God.”

Moderne heilige

De stichter van het Opus Dei komt in de tekenfilm naar voren als een heilige uit de twintigste eeuw: opgewekt, optimistisch, vastberaden, als een goede vriend en met een bijzondere gevoeligheid voor de zaken van God. Maar ook met de trekken van een normaal kind: zijn weerzin om nieuwe kleren aan te trekken en oudere tantes te begroeten, zijn onwil om zijn bord leeg te eten.

Hij beleeft elke dag weer de blijdschap en kracht van iemand die zich een kind van God weet. Een man aan wie de Heer de goddelijke roeping liet zien om de vreugde van God aan alle zielen over te brengen en hen aan te sporen de heiligheid te zoeken in de dagelijkse bezigheden.

Première

Voetsporen van God gaat in première op 26 juni, de kerkelijke feestdag van Jozefmaria Escrivá. Rond die dag zijn er in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Hengelo plechtige eucharistievieringen. Na afloop van de missen zal de film worden vertoont.

De tekenfilm (video) duurt 26 minuten en is eerder gemaakt in het Engels (“Gods footprints”) en in het Spaans (“La huella de Dios”). De Nederlandse versie is ondertiteld. Producent is het mediabedrijf Pasoalto in Barcelona (www.pasoalto.tv).