De heiligverklaring: een verslag

Paus Johannes Paulus II verklaarde de stichter van het Opus Dei heilig op 6 oktober 2002 voor een menigte van honderdduizenden gelovigen uit meer dan tachtig landen.

Onder de concelebranten waren kardinaal José Saraiva Martins (prefect van de Congregatie voor de heiligverklaringen) en de kardinalen Rouco Varela (aartsbisschop van Madrid, het bisdom waar de nieuwe heilige heeft gewoond totdat hij naar Rome verhuisde en waar het Opus Dei in 1928 is gesticht), Sodano, Ruini, Meisner, Etchegaray; voorts bisschop Omella van Barbastro, de geboortestad van de heilige Jozefmaria, en bisschop Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei.

Links van het altaar waren ruim 400 kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen, onder wie mgr. François Bacqué, nuntius voor Nederland. Velen waren naar Rome gekomen met gelovigen uit hun bisdommen. Uit Afrika kwamen 50 bisschoppen, uit Spanje 53 en uit Italië 55. Onder de bisschoppen waren mgr. Kondrusievic uit Moskou, enkele maronitische bisschoppen, een chaldese bisschop uit Libanon en twee bisschoppen uit Cuba. Vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen waren o.a. Kiko Argüello en Carmen Hernández (Neo-catechumenale weg) en Andrea Riccardi (Egidio-gemeenschap). Verschillende oversten van religieuze instellingen waren ook aanwezig, alsook burgerlijke autoriteiten uit diverse landen.

Dokter Nevado

Vooraan zat de chirurg Manuel Nevado Rey. In 1992 genas hij wonderbaarlijk van een chronische radiodermatitis op voorspraak van Jozefmaria Escrivá. Zijn genezing heeft gediend als wonder voor de heiligverklaring. Nevado was met familie en vrienden gekomen uit zijn Spaanse woonplaats Almendralejo.

Hij verklaarde: “Vandaag heb ik de heilige Jozefmaria opnieuw hartelijk bedankt voor mijn genezing. Ik heb hem nog twee dingen gevraagd: dat hij mij helpt om elke dag een beter mens te worden, en dat hij de mensen van het Opus Dei helpt om met overgave te blijven leven. Dat zij steeds beter en talrijker worden, en de boodschap van Jezus verbreiden naar de verste uithoeken van de wereld.”

“Op het Sint Pietersplein heb ik mezelf afgevraagd: waarom ik? Ik ben maar een onbekend iemand, een begunstigde van de heilige Jozefmaria die als een universeel mens een enorm werk tot stand heeft gebracht. Waarom ik? Ik ben een enthousiast werker, die uit hoofde van zijn beroep een ziekte had opgelopen. En aangezien het Opus Dei de heiliging van de mens door middel van het dagelijkse werk verkondigt, wil God met mijn genezing misschien aangeven dat dat de weg is die Hem aangenaam is.”

Communie

1.040 priesters deelden de communie uit op het Sint Pietersplein en in de Via Della Conciliazione.

Kade van de heilige Jozefmaria in Civitavecchia

Op de dag van de heiligverklaring is een kade van de haven van Civitavecchia vernoemd naar de heilige Jozefmaria. Vanuit verschillende havensteden aan Middellandse Zee waren ruim tienduizend pelgrims per schip naar de haven van Rome gereisd om de heiligverklaring bij te wonen. 's Avonds was er in de haven een groot internationaal feest voor de pelgrims.