Number of articles: 189

Homilie voor het Feest van de Heilige Familie

Homilie 'Huwelijk, een christelijke roeping' door de heilige Jozefmaria ter gelegenheid van het feest van de Heilige Familie in 1970 (uit Christus Komt Langs).

Bid met de heilige Jozefmaria

“Mijn goede vrienden, de zielen in het vagevuur...”

Op 2 november, Allerzielen, herinnert de Kerk ons aan de noodzaak te bidden voor diegenen die gestorven zijn en nu een zuivering ondergaan.

Bid met de heilige Jozefmaria

6 oktober: Heiligverklaring Jozefmaria Escrivá

De heilige Jozefmaria werd door paus Johannes Paulus II op 6 oktober 2002 heiligverklaard. Deze korte video vat de kern kern van zijn boodschap samen.

H Jozefmaria

2 oktober 1928 door de ogen van een filmregisseur

"Ik ontving het licht over heel het Werk." Zo herinnerde de heilige Jozefmaria zich het moment waarop God hem hielp het Opus Dei te zien. Deze video laat zien hoe filmregisseur Roland Joffé zich dat moment heeft voorgesteld, in een scène uit de film 'There be Dragons'.

Nieuws

Homilie feest Maria Tenhemelopneming

Een homilie van de heilige Jozefmaria gepubliceerd in ‘Christus Komt Langs’. De homilie werd uitgesproken op het feest van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 1961.

Bid met de heilige Jozefmaria

Noveen voor Werk

Bidden tot de heilige Jozefmaria

Devotie en gunsten

Een nieuwe app: eScrivaLite

De ontwikkelaar van de app eScrivaLite vertelt hoe zij er toe gekomen is deze gratis app te ontwikkelen. De app biedt teksten uit publicaties van de heilige Jozefmaria die gaan over passages uit het evangelie van de dag. De app is inmiddels beschikbaar in acht talen, waaronder het Nederlands.

Nieuws

Aankondiging van de Heer

Op 25 maart viert de Kerk het feest van de Aankondiging van de Heer. In dit artikel staan enkele teksten om dit mysterie in gebed te overwegen.

Bid met de heilige Jozefmaria

De goddelijke roeping van de leek

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw verkondigden de concilievaders, dat elke gedoopte – priester, religieus en leek – door God geroepen is tot heiligheid (constitutie Lumen Gentium). In dit artikel volgen enkele citaten van de heilige Jozefmaria over de goddelijke roeping tot heiligheid.

H Jozefmaria

Christus die door zijn nederigheid overwint

​"Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren." Zo begint de homilie van de heilige Jozefmaria over Kerstmis op 24 december 1963.

Bid met de heilige Jozefmaria