Aantal artikelen: 209

Vrijheid en geweten (IV): Met vrijheid bouwen aan de toekomst

De vrijheid is niet zomaar een recht, ze roept de christenen op tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid om oplossingen aan te dragen voor de maatschappelijke problemen van hun tijd en daarbij rekening te houden met de vrijheid van anderen.

Geloofsleven

Wat weten we werkelijk van Jezus?

Uit een reeks van publicaties geschreven door hoogleraren van de theologische faculteit van de Universiteit van Navarra, over de persoon van Christus, zijn milieu, zijn vrienden ...

Geestelijke teksten

De nederigheid, bron van vreugde

De nederigheid is een karakteristiek, een fundament van echt christelijk leven want het is de “woonstede van de naastenliefde”. Deze deugd staat centraal in het volgende artikel.

Geestelijke teksten

Bidden met lichaam en ziel

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Of ze gewoon niet vergeven. Theologe Jutta Burggraf belicht de achtergronden van het vergeten aspect van de christelijke ascese.

Jezus Christus

Jezus Christus leren kennen, Hem laten kennen

Javier Echevarría, ‘Itinerarios de vida cristiana’, Uitgeverij Planeta, 2001. (Hoofdstuk 2). Aan de christenen is de nobele taak toevertrouwd Jezus Christus aan de medemensen te tonen.

Geestelijke teksten

Liefde tot de Kerk, verantwoordelijkheid in de Kerk

Javier Echevarría, ‘Itinerarios de vida cristiana’, Uitgeverij Planeta, 2001. (Hoofdstuk 4). De prelaat legt uit dat de Kerk meer is dan een menselijke instelling.

Geestelijke teksten

God, Vader van oneindige barmhartigheid

De prelaat van het Opus Dei reflecteert over het goddelijk kindschap.

Geestelijke teksten

De heilige Geest, Liefde die tot de Liefde brengt

Javier Echevarría, ‘Itinerarios de vida cristiana’, Uitgeverij Planeta, 2001. (Hoofdstuk 3). Tekst over de Derde persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid, de ‘Grote Onbekende’.

Geestelijke teksten

Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder

Javier Echevarría, ‘Itinerarios de vida cristiana’, Uitgeverij Planeta, 2001. (Hoofdstuk 4). De prelaat schrijft dat degene die boven de engelen en de heiligen staat een normaal bestaan heeft geleid.

Geestelijke teksten

Jezus stelt de Eucharistie in

“Ik dank de Heer voor de vruchten van dit rozenkransjaar dat de aandacht voor dit tegelijk eenvoudige en diepgaande gebed aanzienlijk heeft vergroot”, aldus Johannes Paulus II op 6 oktober 2003. in Pompeï. Teksten van de heilige Jozefmaria over het vijfde lichtende geheim.

Geestelijke teksten