“We hebben allemaal een groots levensdoel”

Het leven van Teresa was vol met interessante activiteiten, maar in haar drukke leven bleef een vraag knagen: Wat wordt van mij in dit leven verwacht? Waarom ben ik hier?

Teresa, woonachtig in Lissabon, rondde recent haar Business Management-studie af. In de video hierboven – die deel uitmaakt van een reeks ter gelegenheid van de 75 jaar sinds het Opus Dei met haar apostolische activiteiten in Portugal begon – spreekt zij over de bekering in haar leven.

Wat doe ik hier?

Ofschoon alles in haar leven op rolletjes liep, merkte ze dat ze zich overdag van het ene naar het andere haastte. Maar zij zag de vraag over de betekenis van haar leven onder ogen: Wat wordt er van mij in dit leven verwacht? Waarom ben ik hier? Wat er wordt er van mij verwacht achter te laten als mijn verdienste?

Aanvankelijk waren haar verwachtingen over wat in dit leven te bereiken “super-onrealistisch”, aldus Teresa. Ze besefte dat zij nooit de buitengewone dingen zou doen als Malala, de Pakistaanse activiste, of de Nobelprijs voor vrede winnen.

Teresa met enkele vriendinnen in Lissabon.

Rome: Wat verenigt zoveel verschillende mensen?

Terwijl ze zich met deze levensvragen bezighield, nam zij deel aan UNIV, een internationaal congres dat studenten uit alle delen van de wereld bijeenbrengt tijdens de Goede Week in Rome. “Het was een transformerende ervaring, omdat het een groot aantal mensen uit veel verschillende culturen samenbrengt. Zoveel diversiteit zette me aan het denken: “Wat is het dat mensen kan verenigen die zo verschillend zijn?” En ze vond het antwoord in de Eeuwige Stad. “Het moet een veel grotere realiteit zijn.”

Zo begon een tijd van een diepe innerlijke bekering in haar leven. “Alles wat we in het leven doen, hoe klein ook, kunnen we goed doen, een betekenis geven.”

Teresa realiseerde zicht dat zij op deze wereld is om het te transformeren, om God te helpen om deze plaats beter te laten gelijken op het Evangelie.

Teresa met een vriendin in Seoul.

“Spring niet”: Een bordje op de bruggen in Seoul

Later, tijdens een uitwisselingsprogramma voor studenten, verbleef ze enkele maanden in Seoul in Zuid-Korea. “Het is een individualistische en materialistische samenleving, wat leidt tot een innerlijke leegheid die door vele mensen wordt gevoeld. Toen ik ’s avonds ging wandelen zag ik bordjes op de voetgangersbruggen met de tekst: Spring niet, iets goeds zal gebeuren, er is iemand die van je houdt. Dat trof mij diep.

Eindelijk werd haar levensmissie duidelijk: Door middel van haar vriendschap zoveel mogelijk mensen helpen die verdwaald lijken te zijn: “Om betekenis te geven aan het leven van anderen, hen te laten zien hoe geweldig hun dagelijks leven kan zijn.”


Teksten ter overweging naar aanleiding van deze video

Liefde voor de Kerk en de Paus

Ik zou willen - en daarvoor vraag ik je gebed - dat we ons in de heilige Kerk allemaal ledematen voelen van één enkel lichaam, zoals ons door de apostel wordt gevraagd; en dat we niet onverschillig zijn, maar volop meeleven met de vreugden, de zorgen en de verbreiding van onze Moeder, de éne, heilige, katholieke, apostolische en roomse Kerk.
Ik zou graag willen dat we ons met elkaar vereenzelvigen en allen één zijn in Christus.

Heilige Jozefmaria. De Smidse, nr. 630.

Grootmoedigheid

We moeten grootmoedig zijn, met een groot hart, zonder angst. We moeten altijd strijden voor de grote idealen. Dit betekent echter ook grootmoedigheid in kleine dingen, in dagelijkse dingen - het grote hart, het grootse hart. Het is belangrijk om deze grootmoedigheid bij Jezus te vinden, in het aanschouwen van Jezus. Jezus is degene die de vensters van de horizon voor ons opent.

Paus Franciscus, 7 juni 2013

Vriendschap en apostolaat

Als je aan het apostolaat begint, wees er dan van doordrongen dat het er altijd om gaat dat je de mensen gelukkig maakt, erg gelukkig: de Waarheid is onlosmakelijk verbonden met echte blijdschap.

Heilige Jozefmaria. De Voor, nr. 185