Verstandig omgaan met social media, hoe doe je dat?

Verstandig omgaan met social media was het thema waar ouders én kinderen zich op 21 mei 2018 in conferentieoord Zonnewende mee bezig hielden, terwijl de jongsten uit het gezin zich vermaakten met pony’s, sport en spel.

(Pexels Photo, CC0)

We wonen, werken, leven en leren in het digitale tijdperk. Dat vereist de nodige afstemming: Hoe ga je zelf verstandig om met nieuwe communicatiemiddelen en hoe help je je kinderen dat ook te doen? Om hier een antwoord op te vinden organiseerde stichting Soka een dag voor ouders én tieners.


Deelnemers aan de themadag over social media in de tuin van Zonnewende.

In een interactieve presentatie over de ins & outs van de online-wereld maakte Mieke van Velzen, oprichtster van Styl, de dilemma’s van de digitale wereld inzichtelijk. De tieners voelden zich heel betrokken en reageerden zichtbaar enthousiast wanneer het over hún wereld ging. Aanwezig zijn op social media is voor ouders van belang om deel uit te kunnen maken van de leefwereld van hun kinderen en na te kunnen denken over opvoeden. Het specifieke gevaar voor meisjes is om door iedereen leuk gevonden te willen worden, voor jongens om verslaafd te raken aan gamen én om zich te jong in te laten met gewelddadige games.

Ouders staan voor de uitdaging hun kinderen op te voeden in een wereld met verleidingen van internet en sociale contacten die zo’n 24 uur per dag beschikbaar zijn. Elisa García verduidelijkte de invloed van emoties op het verstand en de wil. Ze gaf ideeën die van toepassing zijn bij de opvoeding en ze liet zien hoe belangrijk de affectiviteit is bij het maken van keuzes. Opvoeden in deugden is een noodzaak. Niet alleen om internet goed te gebruiken maar op alle gebieden van het leven.


Gerelateerde artikelen