Sacramentsprocessie in Amsterdam

Op 10 juni organiseerde de Onze Lieve Vrouwekerk voor de vierde keer een sacramentsprocessie over de grachtengordel van de hoofdstad. De sacramentsprocessie telde ongeveer 1000 deelnemers.

De processie is gaandeweg een nieuwe traditie geworden en stond in het teken van de oecumene met de orthodoxe kerkgemeenschappen. Onder de leuze 'laat zien dat je gelooft' hebben christenen van uiteenlopende denominaties en culturele afkomst deelgenomen.

In 2004 vond bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk de processie voor de eerste maal plaats, nadat de Grondwet in 1983 weer nieuwe ruimte gaf aan openbare religieuze manifestaties en deze expliciet bij wet werden toegestaan.

De bisschop van Haarlem, Mgr. Jozef Punt ging samen met de apostolisch nuntius, Mgr. François Bacqué, in de processie voor. De nuntius nam voor het eerst deel, evenals Z.E. Maximos van Evmenia, een bisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

Zoals in voorgaande jaren waren er in Amsterdam opnieuw afvaardigingen van Oriëntaalse Kerken, waaronder priesters van de Syrisch-orthodoxe, Koptische en Armeense Kerk, aanwezig. Ook een aantal ambassadeurs en andere vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende gemeenschappen in Amsterdam liepen mee.

Naast de apostolisch nuntius hebben ook vertegenwoordigers van de verschillende kerkengemeenschappen een kort gebed uitgesproken in het lof waarmee de Sacramentsprocessie in Amsterdam zondag werd afgesloten in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht.

De columnist Martin Bril schreef in De Volkskrant: “Blank en zwart, jong en oud, liepen in rustige devotie langs de grachten. Op kop marcheerde het fanfareorkest Wilhelmina uit Volendam, in klederdracht, dat onbegrijpelijk mooi op de toeters blies. (...) Het meest opmerkelijke was de eerbied die de processie afdwong. (...) We bevonden ons in het hart van Amsterdam, aan het begin van een hete middag (...) maar toch viel de stad telkens even stil als het lichaam van Christus voorbij werd gedragen". (De Volkskrant, 11-06-2007)

Het initiatief voor de processie gaat uit van de drie gemeenschappen van de Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse katholieken, de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse katholieke gemeenschap.