Behandeling van klachten tegen de Prelatuur

Richtlijnen van de Prelatuur van het Opus Dei

De Prelatuur heeft een protocol voor de behandeling van redelijke klachten tegen de instelling. Doel van het protocol is het bevorderen van herstel. Het protocol bepaalt het volgende:

1) De behandeling van de klachten gebeurt in het land waar de feiten hebben plaatsgevonden.

2) In sommige landen heeft de regionaal vicaris een commissie voor herstel en oplossing ingesteld. De commissie is bevoegd om de klachten te behandelen.

3) Klachten met betrekking tot Nederland kunnen worden ingediend via: gehoordworden.nl@opusdei.org