Priester Fernando Peró Silva overleden

Afgelopen zondag overleed Fernando Peró Silva, priester van de Prelatuur van het Opus Dei. Hij straalde een diepe vreugde uit tot aan het einde van zijn aardse leven. Hij had van de heilige Jozefmaria geleerd dat hij een kind van God was, zoals Paulus schreef: “God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!” (Gal. 4, 6). Dit besef van zijn goddelijk kindschap bepaalde zijn doen en laten.

Gedachtenisprentje

Gij zijt priester in eeuwigheid.

Psalm 110:4

Gesterkt door het Sacrament van de zieken en in volledige eenheid met de Heer is heengegaan

Fernando Peró Silva

priester van de Prelatuur van het Opus Dei.

Hij heeft zijn leven in dienst van de Kerk gesteld.

* San Fernando, 18 februari 1947 † Utrecht, 13 september 2020

Spanje: broers, zussen, neven en nichten

Amsterdam: Mgr. C.G.E. van der Ploeg,
regionaal vicaris van het Opus Dei

Op woensdag 16 september wordt er om 19.30 uur een heilige Mis voor hem opgedragen in de Sint-Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, 3512 PH Utrecht. Op deze dag is er van 16.00 uur tot 19.00 uur gelegenheid afscheid van hem te nemen in deze kerk.

De plechtige Mis ten uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 17 september om 10.00 uur eveneens in de Catharinakathedraal, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.-K. begraafplaats Sint Barbara, Prinsesselaan 2A, 3583 GZ Utrecht.

In verband met de coronamaatregelen is er bij de Missen en de begrafenis een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u wenst deel te nemen dan kunt u dit kenbaar maken via dit formulier.

U bent in ieder geval in de gelegenheid om de uitvaart en begrafenis te volgen via livestream (deuitvaartlive.nl/fernando-pero-silva) en om afscheid van hem te nemen op woensdag 16 september tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

Als u wordt uitgenodigd voor de avondwake of de uitvaart, krijgt u hiervan bericht.

14 september 2020

Herenstraat 43
3512 KB Utrecht


In memoriam

Fernando Peró Silva

Fernando Peró werd in San Fernando (Spanje) geboren als zesde in een gezin van zestien kinderen. Op zestienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij het Opus Dei. Na afronding van de studie geologie aan de Universiteit van Barcelona ging hij op verzoek van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei, in Rome theologie studeren. Op 4 augustus 1974 werd hij priester gewijd voor de prelatuur van het Opus Dei.

In september 1977 kwam hij naar Nederland om hier zijn priesterlijke taken uit te oefenen. Fernando Peró heeft in Amsterdam, Utrecht en Maastricht gewoond en gewerkt, vooral in en vanuit de verschillende centra van het Opus Dei. Ook is hij van 1982 tot 1995 studentenpastor in Maastricht geweest.

“God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!”

Fernando Peró was een levendige persoonlijkheid, die met zijn enthousiasme en warme uitstraling vele mensen wist te raken en te winnen voor Christus, de grote liefde van zijn leven. Hij straalde een diepe vreugde uit tot aan het einde van zijn aardse leven. Hij had van de heilige Jozefmaria geleerd dat hij een kind van God was, zoals Paulus schreef: “God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!” (Gal. 4, 6). Dit besef van zijn goddelijk kindschap bepaalde zijn doen en laten.

Een jaar geleden werd bij hem – opnieuw – kanker geconstateerd, ditmaal in de nieren. Na enkele behandelingen in het ziekenhuis heeft hij de laatste dagen in grote vrede en vol liefde voor de naaste thuis onder de zijnen mogen doorbrengen.

Op donderdag 17 september hebben wij hem – na de plechtige Eucharistieviering in de Sint-Catharinakathedraal – begeleid naar zijn laatste rustplaats op de R.-K. begraafplaats Sint Barbara te Utrecht.

Moge hij rusten in vrede.