Postzegels met als onderwerp Jozefmaria

Italië en Uruguay hebben postzegels gewijd aan de zalige Josemaría Escrivá ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag. Venezuela had dit vorig jaar al gedaan door een serie postzegels uit te geven met gebeurtenissen uit diens leven, zoals zijn bezoeken aan het land in 1974 en 1975.

Het aanbieden van de Italiaanse postzegel vond plaats aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis. Minister Gasparri stelde, dat “het vervolg van de daden en werken van de stichter van het Opus Dei in de tijd vereist, dat de herinnering die zij oproepen, niet slechts op individueel niveau, maar eveneens in het collectief bewustzijn blijven leven. Vandaar dat men deze postzegel, die herinnert aan het eeuwfeest van zijn geboorte, heeft uitgegeven”

De minister van Verkeer overhandigde aan de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, een kistje met de nieuwe postzegel. Die bedankte het gebaar van de minister door te zeggen, dat dit teken van erkentelijkheid van de kant van de Italiaanse overheid jegens Jozefmaria Escrivá de genegenheid weerspiegelt die hij altijd heeft gekoesterd voor Italië, zijn tweede vaderland: “Deze genegenheid wordt thans vanuit de hemel vertaald door een daadkrachtige voorspraak voor alle Italianen”, aldus de prelaat.

Op de postzegel staat links een afbeelding van de zalige en rechts verschillende mensenfiguren rondom een wereldbol, als een allegorische uitbeelding van het aardse leven volgens de christelijke waarden. De Filatelistische Afdeling van Rome heeft eveneens een eerste dag afstempeling voorzien voor de datum van uitgifte met de aanduiding “Eeuwfeest van de geboorte van Josemaría Escrivá, stichter van het Opus Dei”.

Postzegels en -stempels in andere landen

Postzegelserie uitgegeven in Urugay

In Uruguay hebben de Nationale Posterijen vier zegels uitgegeven in een oplage van 15.000 exemplaren. De tekeningen komen van de hand van de Uruguayaanse kunstenaar Gerardo Barrabino en de kosten van de serie bedragen 48 pesos (3,24 dollar). De aanbieding vond plaats in het hoofdgebouw van de Postunie van Amerika, Spanje en Portugal.

In Spanje heeft het postkantoor van Barbastro een herdenkingspoststempel uitgegeven, dat gebruikt werd in de geboortestad van de zalige. Het stempel bevat het logo van het eeuwfeest en het opschrift “Barbastro 9 januari 2002”. Er zijn voor deze vieringen enveloppen uitgegeven, met een foto van de laatste openbare redevoering van de zalige, die in het stadhuis van de Aragonese stad plaatsvond op 25 mei 1975, tijdens de plechtige overhandiging van de gouden medaille van de stad.

In Paraguay heeft men eveneens de honderdste verjaardag van de geboorte van de zalige gevierd met een speciale poststempel. De stempel, waarop een vierkant voorkomt met daarin de woorden José María Escrivá-eeuwfeest van zijn geboorte – 9 januari 1902 – Posterijen Paraguay, heeft middenin een halve aardbol onder aan de cijfers 1902-2002 (de jaren van het eeuwfeest).

Volgens de directeur van de Paraguayaanse Posterijen, Eladio Orúe Morales, bewaart de stempel de lijn van de instelling, die zich ervoor inzet om “mensen te eren voor de belangrijke feiten die zij in hun leven hebben gedaan, of de culturele, maatschappelijke of godsdienstige beweegredenen welke voor het land van betekenis zijn.”

De Venezulaanse postzegelserie is in juni 2001 in gebruik genomen door de Posterijen tijdens een plechtigheid aan de Universiteit Monteávila, die werd voorgezeten door de rector Enrique Pérez Olivares. Hij herdacht Escrivá als “een persoon van eenvoudige omgang en enorme liefde”.

Het Opus Dei, personele prelatuur van de katholieke Kerk, is door Escrivá in 1928 gesticht, met het doel “christengelovigen, van elke mogelijke achtergrond, midden in de wereld een leven te helpen leiden dat overeenstemt met het geloof, en aldus bij te dragen aan de evangelisatie van alle lagen van de samenleving”.

Rector Pérez Olivares merkte op dat de Universiteit Monteávila deze filosofie toepast, “want we werken niet alleen aan de ontwikkeling van intellectuele capaciteiten, maar ook aan de vorming van het karakter, in de zin van het scheppen van goede gewoontes, geweten en maatschappelijke verantwoordelijkheid, door de beroepen te beschouwen als een dienst aan de samenleving.” Voor hem dient de universiteit “een gemeenschap van kennis en personen te zijn, die de waarheid in al zijn uitingen zoeken, zonder welke uitsluiting dan ook.”

Bij gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Jozefmaria is in de Dominicaanse Republiek een postzegel op de markt gebracht met een oplage van 50.000 exemplaren. De eerste zegel werd 29 augustus 2002 op het hoofdkantoor van de Dominicaanse Posterijen in ontvangst genomen door kardinaal López Rodríguez, aartsbisschop van Santo Domingo.

Een jaar na zijn heiligverklaring in 2002 heeft Vaticaanstad een postzegel uitgegeven van Jozefmaria Escrivá. De zegel is gedrukt in Nederland.

Bij gelegenheid van deze eerste verjaardag daarvan heeft Vaticaanstad een postzegel van € 0,41 uitgegeven. De zegel is op 18 november 2003 verschenen in een oplage van 300.000 exemplaren en vervaardigd door drukkerij Joh. Enschedé uit Haarlem, die gespecialiseerd is bankbiljetten, postzegels, waardepapieren en digitale beveiligingssystemen.