Heilige Oscar Romero en de heilige Jozefmaria

Paus Franciscus verklaarde op zondag 14 oktober aartsbisschop Oscar Romero heilig. Dit artikel gaat over de relatie van Oscar Romero met de heilige Jozefmaria en het Opus Dei. Mgr. Romero werd op 24 maart 1980 tijdens het lezen van de Heilige Mis vermoord.

Oscar Romero was van 1977 tot 1980 aartsbisschop van San Salvador. Hij ontmoette in 1974 de stichter van het Opus Dei in Rome. In 1975, na de dood van de heilige Jozefmaria, schreef hij paus Paulus VI een brief waarin hij om de heiligverklaring van Mgr. Escrivá verzocht.

In deze brief zei hij dankbaar te zijn Mgr. Escrivá persoonlijk te hebben gekend. “Aan hem dank ik de bemoediging en de kracht om trouw te zijn aan de onveranderlijke leer van Christus en de rooms-katholieke kerk met apostolische ijver te dienen."

“Mgr. Escrivá wist tijdens zijn leven een voortdurende dialoog met God te verenigen met een grote menselijkheid. Het was te zien dat hij een man van God was. In de omgang was hij zeer fijngevoelig, liefdevol en goedgehumeurd. Ik ken het werk van het Opus Dei hier in El Salvador sinds jaren. Ik kan getuigen van de bovennatuurlijke instelling dat het bezielt en van de trouw aan het kerkelijk leergezag dat het kenmerkt."

“Persoonlijk ben ik veel dank verschuldigd aan de priesters van het Werk. Tot volle tevredenheid heb ik hen de leiding over mijn geestelijk leven en dat van andere priesters toevertrouwd."

“Mensen uit alle lagen van de bevolking vinden in het Opus Dei een zekere gids om te leven als kinderen van God te midden van hun gezins- en maatschappelijke verplichtingen. Zij hebben dat ongetwijfeld te danken aan het leven en de leer van de stichter."

De hartelijke contacten van aartsbisschop Romero met het Opus Dei duurden voort tot op de dag van zijn dood. Fernando Sáenz, die hem als aartsbisschop van San Salvador opvolgde, zegt dat aartsbisschop Romero na het schrijven van deze brief tijdens zijn verblijf in Rome van de gelegenheid gebruik maakte om bij het graf van de stichter te bidden, hij werd er zichtbaar door bewogen. “Zijn spiritualiteit, werd in zekere zin, gevoed door de spiritualiteit van Jozefmaria Escrivá. Hij las vaak in De Weg."

Op 6 september 1979 schreef aartsbisschop Romero in zijn dagboek dat het Opus Dei “in stilte werk van een diepe spiritualiteit verzet onder professionals, arbeiders en universitaire studenten… Ik denk dat dit een goudmijn is voor onze Kerk – de heiligheid van de leken in hun eigen beroep."

Op de dag toen hij werd vermoord, bracht aartsbisschop Romero de tijd door met Fernando Sáenz tijdens een bezinning voor priesters die werd georganiseerd door het Opus Dei. Nadien begeleidde de Spaanse priester Romero naar de kerk waar hij de Mis zou vieren. Sáenz herinnert zich: “Ze doodden hem tijdens de offerande van brood en de wijn. Het was als het ware een prachtig uiterlijk symbolisch teken van offeren van zijn leven voor zijn volk, voor de armen, voor gerechtigheid, voor vrede."