Nieuwe website Saxum

De bouw van het conferentieoord Saxum in het Heilig Land is bijna klaar. Saxum heeft nu een nieuwe website met foto’s, video’s, getuigenissen en biedt een veelheid aan informatie over activiteiten en faciliteiten voor bezoekers.

Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?

Saxum wil ertoe bijdragen dat het bezoek aan het Heilig Land een ommekeer betekent in het leven van elke pelgrim. Het conferentieoord wil een kader bieden om de ontmoeting van de leerlingen van Emmaüs met de levende Christus in het eigen leven te beleven: Ze zeiden tot elkaar: «Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?» (Lc. 24, 32).

Pelgrims kunnen er na een bezoek aan de heilige plaatsen reflecteren op wat zij ervaren hebben: de stilte van de kapel, de selectie van passende lectuur, de omringende bossen, de rust en het uitzicht over de heuvels met in de verte de zee.

Het multimediacentrum heeft een aparte ingang en is toegankelijk voor het publiek. Hier kunnen bezoekers zich informatie verschaffen over het leven van Jezus en over het Heilig Land via een uitgebreide audiovisuele en interactieve bibliotheek.

Voor meer informatie is er een nieuwe website van Saxum: saxum.org

Actualiteit van het Evangelie

Om via de bladzijden van het heilig Evangelie tot de Heer te komen, beveel ik altijd aan te trachten zo in de gebeurtenissen op te gaan, dat u een extra personage in het tafereel wordt. - Heilige Jozefmaria (Vrienden van God, nr. 222).

In het Heilig Land komt het Evangelie tot leven. Voor wie de plaatsen bezocht waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, krijgen de passages van het Evangelie vorm aan de hand van de herinneringen aan die plaatsen. In Saxum wil men de nadruk leggen op de actualiteit van deze teksten en hun band met de Heilige plaatsen: na een verblijf in Saxum, leest men op een andere manier het Evangelie.

Don Álvaro

De zalige Álvaro del Portillo was de eerste opvolger van de stichter aan het hoofd van het Opus Dei. In 1994 maakte hij een bedevaart naar het Heilig Land en verwezenlijkte aldus een wens die de heilige Jozefmaria niet heeft kunnen verwezenlijken. Don Álvaro vierde zijn laatste Mis in de Kerk van het Cenakel in Jeruzalem en overleed de dag erna, op 23 maart, te Rome. Zijn gedachtenis is dus nauw verbonden met het Heilig Land.

Saxum – wat uit het Latijn vertaald «rots» betekent – is de bijnaam die de heilige Jozefmaria aan de zalige Álvaro del Portillo gaf in zijn jonge jaren omwille van zijn trouw en sterkte. Uit erkentelijkheid voor zijn leven en zijn onvermoeibaar dienstbetoon aan de Kerk heet het conferentieoord Saxum. De vormingsactiviteiten zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei.

Hoe kunt u bijdragen?

De Saxum Foundation werft fondsen voor de bouw en de instandhouding van het conferentieoord en het multimediacentrum. Er is ook voorzien in de oprichting van een fonds om mensen te helpen die niet in staat zijn om een bedevaart naar het Heilig Land te bekostigen.

Wilt u bijdragen? Kijk voor meer informatie op de website van Stichting De Oude Gracht (Nederland) of die van de Stichting ARDEA (België).