Mgr. Wiertz: Escrivá is heilige voor nieuwe millennium

De stichter van het Opus Dei is dit jaar voor het eerst als heilige gevierd. Mgr. Wiertz zei dat ‘de heilige van het gewone leven’ een genadegeschenk aan dit nieuwe millennium is. Hulpbisschop van Haarlem, mgr. J. van Burgsteden, gaf aan dat Escrivá heeft geanticipeerd op het Tweede Vaticaans Concilie.

Negen maanden na de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá viert de Kerk voor het eerst zijn liturgische feestdag. Johannes Paulus II noemde Escrivá bij de heiligverklaring op 6 oktober 2002 ‘de heilige van het gewone leven’. De paus heeft 26 juni, de sterfdatum van de stichter in 1975, aangewezen als de kerkelijke feestdag van de nieuwe heilige.

Millenniumheilige

Hoofdcelebrant in de Maastrichtse O.L.Vrouwebasiliek was de bisschop van Roermond, mgr. F. Wierz. Hij zei dat de heilige Jozefmaria onder de eigentijdse heiligen een voorname plaats inneemt. “Hij kan met recht en reden een heilige genoemd worden die juist nu als een genadegeschenk geschonken is aan dit nieuwe millennium. Want het charisma van zijn apostolaat beantwoordt volledig aan de vereisten van deze nieuwe tijd. Het decreet van de heiligverklaring noemt de heilige Jozefmaria ‘een heilige van het gewone leven’. Zijn apostolaat namelijk wil de gelovigen ertoe brengen hun dagelijks werk te herscheppen tot een dienst aan God en aan de naasten. Dit appèl ging uit – en gaat nog steeds uit – naar vooral ook leken die in de meest uiteenlopende beroepen werkzaam zijn.”

Mgr. Wiertz riep op het voorbeeld van de nieuwe heilige te volgen: “Vandaag vereren wij voor het eerst in heel de Kerk de heilige Jozefmaria door middel van zijn liturgische gedachtenis. Hij is aan de Kerk geschonken als voorbeeld. Volgen wij dit voorbeeld na. Hij is ons geschonken als voorspreker. Roepen wij zijn voorspraak in. God heeft deze heilige bestemd voor dit nieuwe millennium.”

Mgr. J. van Burgsteden

Voorloper Vaticanum II

Hulpbisschop van Haarlem, mgr. J. van Burgsteden, was hoofdcelebrant in de Amsterdamse O.L.Vrouwekerk. Hij gaf aan dat Jozefmaria Escrivá met zijn oproep tot heiligheid voor alle gelovigen heeft geanticipeerd op het Tweede Vaticaans Concilie, waar dit concilie spreekt over de heiligheid van het volk Gods.

“De roeping tot heiligheid speelt zich voor ieder van ons af in het beroep dat ik uitoefen, in de zorg voor mijn gezin, voor de kinderen, in de vergadering, in de reizen die wij moeten maken, in de momenten van ontspanning (…). De roeping tot heiligheid ligt voor een politicus in de politiek, voor een kunstenaar in de kunst, voor een ICT-er in alles wat de ICT betreft, voor een bankier in het bankwezen, voor een huismoeder en huisvader in het vader en moeder zijn, voor een jongere in de studie of het gekozen vak. Als ieder van ons zijn roeping tot heiligheid beleeft in zijn beroep of bezigheid, heiligt hij het beroep dat hij uitoefent en verandert de wereld van binnenuit. Zo heeft de heilige Josemaría Escrivá zijn roeping tot heiligheid beleefd en voor velen de weg tot heiligheid geopend, geëffend en verlicht”, aldus mgr. Van Burgsteden.

Ontwikkelingsprojecten

Op de feestdag van Jozefmaria Escrivá heeft het solidariteitsfonds Harambee 2002 aangekondigd achttien ontwikkelingsprojecten uit dertien Midden- en Zuid-Afrikaanse landen te financieren. Harambee 2002 is opgericht bij gelegenheid van de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei. Aan de deelnemers werd gevraagd een bijdrage aan het fonds te leveren.

De gehonoreerde projecten variëren van een inburgeringsprogramma voor ex-kindsoldaten in Sierra Leone tot een nieuwe schoolbibliotheek in Oeganda en een varkensfokkerij voor Rwandese gezinnen die oorlogswezen opnemen. Meer informatie over het fonds staat op www.harambee2002.org

Na de eucharistievieringen in Nederland werden projecten in Polen, Litouwen en Nicaragua gepresenteerd. Naast het inzamelen van geld, werken Nederlandse jongeren ter plaatse enkele weken aan de projecten: een trainingsprogramma voor motorisch gehandicapte kinderen, de bouw van een horecaopleiding voor plattelandsjongeren en de bouw van een technische school voor voeding en dienstverlening.

Nieuwe website en tekenfilm

Op 26 juni is ook een nieuwe website over de stichter van het Opus Dei verschenen. De site www.josemariaescriva.info is in het Engels, Italiaans en Spaans. Op de website staat nieuws en documentatiemateriaal over het leven, het onderricht en de geschriften van de heilige Jozefmaria.

Na de vieringen ging ter plaatse de Nederlandse versie van de eerste tekenfilm over de heilige Jozefmaria in première. ‘Voetsporen van God’ duurt 26 minuten en is vooral gericht op jongeren. Het is geen uitputtende levensbeschrijving, maar een karakterschets van de jonge Escrivá. De stichter van het Opus Dei komt in de tekenfilm naar voren als een heilige uit de twintigste eeuw: opgewekt, optimistisch, vastberaden, als een goede vriend en met een bijzondere gevoeligheid voor de zaken van God. Maar ook met de trekken van een normaal kind: zijn weerzin om nieuwe kleren aan te trekken en oudere tantes te begroeten, zijn onwil om zijn bord leeg te eten.