Mgr. Javier Echevarría: "Een gelukkige samenloop"

Verklaring van bisschop Javier Echevarría over de erkenning van de wonderen die toegeschreven zijn aan de voorspraak van Johannes Paulus II en Álvaro del Portillo en het besluit van de paus om Johannes XXIII heilig te verklaren.

Zaligverklaring Don Álvaro
Opus Dei - Mgr. Javier Echevarría: "Een gelukkige samenloop"

Voor Mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, zijn deze berichten motieven van grote vreugde, en een gelukkige samenloop. Johannes Paulus II -zei de prelaat- heeft zich onvermoeibaar en edelmoedig gegeven aan de dienst voor de mensheid. Hij bracht ons met zijn rijk onderricht dicht bij God: met zijn woord, zijn geschriften, met beelden en vele gestes die vol betekenis waren. Zijn leven steunde op een intieme eenheid met Jezus Christus: het was voldoende om te zien hoe hij bad om de vruchtbaarheid van zijn onderricht te begrijpen.

Johannes Paulus II en Johannes XXIII waren werkelijk een vader voor alle gelovigen, voor de Kerk en heel concreet, mag ik wel zeggen, voor dit deel van de Kerk dat de Prelatuur van het Opus Dei is. Ik denk, dat ook miljoenen anderen zich bijzonder bemind voelden door deze beide pausen.

De Prelaat van het Opus Dei herinnert zich Mgr. Álvaro del Portillo als een grote steun voor de heilige Jozefmaria en een zeer trouwe medewerker van Johannes Paulus II. En hij voegde eraan toe, nu roep ik de voorspraak van deze goede en trouwe dienaar aan en vraag hem dat hij ons 'besmet' met zijn trouw aan God, aan de Kerk, aan de Paus, aan de heilige Jozefmaria, aan de vrienden; dat hij voor ons zijn sociale gevoeligheid verkrijgt, die zich uitte in het stimuleren van talrijke initiatieven in de hele wereld ten gunste van de meest behoeftigen. En dat hij voor ons zijn voorkeursliefde voor het gezin verkrijgt en zijn hartstochtelijke liefde voor het priesterschap, en ook zijn gevoelige en eenvoudige vroomheid, die een duidelijk mariaal accent had.