Gebed

Bidprentje van de zalige Álvaro del Portillo

Download Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, Barmhartige Vader, Gij hebt de zalige bisschop Álvaro de genade verleend om, met de hulp van de heilige Maagd Maria, een voorbeeldig herder te zijn in dienst van de Kerk en een trouwe zoon en opvolger van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei. Geef dat ook ik trouw beantwoord aan de eisen van mijn roeping als christen en dat ik van alle ogenblikken en omstandigheden van mijn leven gebruik weet te maken om U te beminnen en het Koninkrijk van Jezus Christus te dienen. Gewaardig U de heiligverklaring te schenken van de zalige Álvaro en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van de zalige Álvaro del Portillo, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. E-mail: info.nl@opusdei.org

www.alvarodelportillo.org