Met vereende krachten

Sociale projecten voorzien in behoeften die in een land of regio bestaan, zonder discriminatie wat betreft ras, godsdienst of sociale status.

Midtown Sport en Cultureel Centrum, Chicago (VS).

Mensen werken mee aan de verbetering van de maatschappij met hun dagelijkse werk. Volgens de heilige Jozefmaria is het beroepswerk, niet alleen een noodzaak om jezelf en je gezin te onderhouden, noch alleen een middel om te produceren of een manier om jezelf voldoening te schenken. Het is veel meer dan dat alles. Het is een persoonlijke ontmoetingsplaats met God en een manier om anderen te dienen. Deze benadering van het dagelijks werk heeft duizenden mannen en vrouwen geïnspireerd om met hun werk de medemens zowel spiritueel als materieel te dienen.

Dit is een stimulans geweest om professionele projecten in verschillende landen op te starten die echte noden lenigen. Het zijn projecten die de maatschappij ten goede komen zoals universiteiten, trainingscentra, studentenhuizen, scholen, klinieken, enz. Zij vullen leemtes en voorzien in de behoeften die in een land of regio bestaan, zonder enige vorm van discriminatie wat betreft ras, godsdienst, sociale status.

“Deze projecten ontstaan verbazingwekkend spontaan overal in de wereld. Mensen met een groot hart over de hele wereld vertellen ons: ‘We hebben dit of dat nodig’. En door de inspanningen van iedereen wordt het werkelijkheid en draagt het fantastisch vrucht. In ieder land ontstaan andere projecten. Zelfs al lijken ze hetzelfde, dan zijn ze dat niet, omdat het karakter en de omstandigheden van de mensen verschillend zijn.”

“God roept ons in wat we iedere dag meemaken: we ontmoeten Hem in het lijden en het geluk van de mensen met wie we omgaan, in de belangstelling van onze collega’s en in de dingen die deel uitmaken van ons gezinsleven. Hij roept ons in de grote problemen, conflicten en uitdagingen van iedere periode van de geschiedenis, en nodigt ons uit om die met inspanning en uit idealisme aan te pakken. Het is te begrijpen dat mensen met een christelijk hart soms vol ongeduld en onbehagen zijn bij het zien van deze persoonlijke en sociale onrechtvaardigheden. Deze bezorgdheid spoort hen aan om er iets aan te doen.”

Hier volgen enkele links naar websites van verschillende projecten die ofwel direct door de heilige Jozefmaria werden ingegeven ofwel werden opgestart als resultaat van zijn voorbeeld en zijn boodschap.

Brazilië

Morro Velho Sociaal Centrum

Professionele training voor vrouwen

www.morrovelho.org.br

Peru

Condoray; Centrum voor beroepsopleidingen voor de vrouw

www.condoray.edu.pe

Spanje

Xaloc School

www.xaloc.org

Filipijnen

Dualtech Training Centrum

www.dualtech.org.ph

Australië

Kenvale College

www.kenvale.edu.au

Chicago, Amerika

Midtown Sport en Cultureel Centrum

www.midtown-metro.org

Lagos, Nigeria

Lagos Business School

www.lbs.edu.ng

Rome, Italië

Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

www.pusc.it