Maria wordt in de hemel opgenomen

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. “Denk maar aan de heilige Maagd, vol van genade, Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon en Bruid van God de Heilige Geest: in haar Hart is ruimte voor de hele mensheid, zonder onderscheid of discriminatie. – Iedereen is haar zoon of haar dochter” (H. Jozefmaria, De Voor, 801).

Zo zingt de Kerk. – En met deze vreugdekreet beginnen wij onze beschouwing bij dit tientje van de Heilige Rozenkrans.

De Moeder van God is ingeslapen. – Rondom haar bed staan de twaalf Apostelen. – Mattias in de plaats van Judas.

En wij staan ook bij haar, door een voorrecht dat allen eerbiedigen.

Maar Jezus wil zijn Moeder met ziel en lichaam bij zich hebben in de Heerlijkheid. – En het hemels Hof ontvouwt al zijn pracht om Onze Lieve Vrouw feestelijk te ontvangen. – jij en ik – ten slotte maar kinderen nemen de sleep van de schitterende blauwe mantel van de Heilige Maagd op, en zo kunnen wij dit wonderbare schouwspel gadeslaan.

De Allerheiligste Drie-eenheid ontvangt de Dochter, Moeder en Bruid van God, en bewijst haar alle eer... – En zo groot is haar majesteit, dat de Engelen zich afvragen: Wie is Zij? De Heilige Rozenkrans, 4e glorievolle geheim.

Assumpta est Maria in coelum, gaudent angeli,(Antifoon bij de vespers op het feest van Maria Tenhemelopneming) God heeft Maria met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Er is vreugde bij de engelen en bij de mensen. Waarom deze blijdschap? Waardoor lijkt ons hart wel op te springen en is er een grote vrede in onze ziel? We zijn blij, want we vieren de verheerlijking van onze Moeder en het is vanzelfsprekend dat wij, haar kinderen, heel gelukkig zijn als we zien hoe zij door de allerheiligste Drie-eenheid wordt geëerd.

Christus, haar goddelijke Zoon, onze broer, heeft haar als Moeder aan ons gegeven toen Hij op Calvarië tegen de heilige Johannes zei: Ziedaar uw Moeder (Joh 19, 27). En samen met deze geliefde leerling hebben wij haar op dat ogenblik van immense troosteloosheid als Moeder gekregen. Maria heeft ons meegenomen in haar lijden toen de profetie in vervulling ging: En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord (Lc 2, 35). Zij is de Moeder van de hele mensheid; wij zijn haar kinderen. En vandaag herdenkt de mensheid een gebeurtenis die te groot voor woorden is: Maria, de dochter van God de Vader, de moeder van God de Zoon, de bruid van God de heilige Geest is in de hemel opgenomen. Alleen God is groter dan zij. Christus Komt Langs, nr. 171.

Het feest van Maria Tenhemelopneming houdt ons de realiteit van deze blijde hoop voor ogen. Wij zijn nog onderweg, maar onze Moeder is ons voorgegaan en wijst ons naar het einde van deze weg. Ze zegt ons steeds weer dat het mogelijk is om daar te komen en dat we er ook zullen komen als we trouw zijn, want de allerheiligste Maagd Maria is niet alleen een voorbeeld, maar ook de hulp van de christenen. En op ons gebed — Monstra te esse Matrem, laat zien dat u Moeder bentHymne Ave maris stella) — kan en wil ze niet reageren met de weigering om zich met moederlijke zorg om haar kinderen te bekommeren.Christus Komt Langs, nr. 177.

Als de apostelen zijn weggerend en het razende volk in woede tegen Jezus zijn keel schor schreeuwt, volgt de heilige Maria van nabij haar Zoon door de straten van Jeruzalem. Het gebrul van de menigte doet haar niet terugdeinzen. Zij blijft de Verlosser vergezellen terwijl allen in de stoet, in de anonimiteit van de massa, Christus op lafhartige wijze durven te mishandelen. Roep haar vurig aan: Virgo fidelis!, trouwe Maagd!, en vraag haar dat wij die ons vrienden van God noemen, dat ook echt en altijd mogen zijn. De Voor, nr. 51.