Maastrichtse musicus componeert mis ter ere van H. Jozefmaria Escrivá

Hij liep al langer rond met het idee een eenvoudige mis te schrijven voor amateurkoren. Tijdens de periode van zijn genezing lukte het Peter Soeters "Missa Brevis" te voltooien. Uit dankbaarheid en als eerbetoon droeg hij ze op aan de heilige Jozefmaria Escrivá. Op 25 juni aanstaande, aan de vooravond van Escrivá’s liturgische feestdag, wordt de mis voor het eerst uitgevoerd in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht.

Peter Soeters met zoon Frank achter het orgel.

Het gebeurt niet vaak in onze tijd dat er missen gecomponeerd worden. Kerkkoren voeren vrijwel alleen de bekende klassieke en romantische werken uit en wagen zich zelden aan het modernere repertoire. Soeters liep al jaren rond met het idee om voor zulke koren een eenvoudig uit te voeren mis te schrijven, die naast traditionele elementen ook eigentijdse originaliteit zou uitstralen. Peter Soeters (56) studeerde piano en orgel in Maastricht en Keulen. Als co-repetitor aan het Maastrichts conservatorium begeleidt hij muziekstudenten naar hun eindexamen. Als componist is hij autodidact en componeert hij in zijn vrije tijd religieuze muziek. “Door drukte op mijn werk: lesgeven, concertpraktijk, kwam ik er echter nauwelijks aan toe.”

Ziek

“In 2002 werd ik ernstig ziek. De vooruitzichten daarvan waren niet erg gunstig. Ik moest een zware operatie ondergaan. Daarna was bovendien een belastende nabehandeling – bestraling, chemokuur – noodzakelijk. In die tijd begon ik, en velen met mij, voor een spoedig hestel te bidden tot de zalige en vanaf 6 oktober 2002 heilige Jozefmaria. Mijn vrouw Els en ik wilden de heiligverklaring in Rome bijwonen, maar door mijn ziekte moesten wij helaas thuis blijven.”

De medische behandeling had goede resultaten. Het voorspoedige herstel in het voorjaar van 2003 beschouwen zij als een gunst van de heilige Jozefmaria. “Omdat ik niet in staat was les te geven had ik veel vrije tijd. Zo kon ik Missa Brevis voor koor en orgel componeren, ook

geïnspireerd door mijn herstel. Na de voltooiing en de verkregen gunst besloten wij de mis op te dragen aan de nieuwe heilige. Daarom schreef ik er bij: in honorem St. Josephmariae.”

Het kerkkoor van St. Pieter-Beneden.

Vitaliteit

Paus Johannes Paulus II – een muziekliefhebber – heeft ooit de wenselijkheid aangegeven nieuwe kerkmuziek te baseren op het gregoriaans in brede zin. Soeters nam als uitgangspunt voor zijn mis het begin van het vierde gregoriaanse Gloria. De relatief korte mis is een compacte toonzetting van Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. De mis heeft een duidelijke opbouw en de algehele sfeer is optimistisch, levendig, quasi Bourgondisch. “Het ritmisch aspect was van groot belang bij het gestalte geven aan mijn bedoeling en inspiratie. Af en toe moest ik denken aan de Missa Luba; vooral hoe deze levendige muziek binnen jonge Afrikaanse kerken getuigt van een enorme vitaliteit.”

In september 2003 konden Els en Peter alsnog naar Rome gaan. “We wilden het manuscript van Missa Brevis aanbieden aan de prelaat van het Opus Dei, bisschop Javier Echevarría. Hij kon het niet persoonlijk in ontvangst nemen, omdat hij op reis was in Argentinië. Wel heeft hij ons later per brief bedankt. Hij schreef: ‘Wat zal de heilige Jozefmaria in de hemel hebben genoten van deze Missa Brevis!’ Wij vernamen in Rome dat al een mis is geschreven voor de zalige Jozefmaria, maar dat deze de eerste is voor hem als heilige.”

Het kerkkoor van de parochie St. Pieter-Beneden te Maastricht begon het werk enkele maanden geleden in te studeren. Het koor wordt steeds enthousiaster over de muziek. Onder de bezielende leiding van dirigent Pierre Willems en met de componist aan het orgel, vindt de eerste uitvoering plaats op 25 juni tijdens een plechtige eucharistieviering ter ere van de heilige Jozefmaria in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Aanvang 19.00 uur.