“Laten we dagelijks getuigen van de liefde van Christus”

Vanuit de Basiliek van de Martelaren van Oeganda wenst de prelaat ons allen een Zalig Kerstmis. Hij herinnert ons eraan dat wij getuigenis van een christelijk leven in het gezin kunnen geven, als wij het pasgeboren Kind in de kribbe beschouwen.