Kunnen gehuwden tot het Opus Dei behoren?

Veel gestelde vragen

De meerderheid van de gelovigen van de Prelatuur is getrouwd. Ze proberen Christus na te volgen in hun gewone leven: in hun werk – thuis en buitenshuis; door de zorg voor hun gezin; door hun huwelijksliefde levend te houden en edelmoedig de kinderen te ontvangen die God hun toevertrouwt; door hen met zorg op te voeden en het geloof met hun voorbeeld en liefde door te geven.