Koninklijke onderscheiding Mgr. Steinkamp

Voormalig regionaal vicaris van de Prelatuur van het Opus Dei, Mgr. Hermann Steinkamp, ontving op woensdag 4 mei de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Amsterdam.

Mgr. Steinkamp met de burgemeester

Mgr. Hermann Steinkamp, priester en tot 1991 regionaal vicaris van de Prelatuur van het Opus Dei, ontving op woensdag 4 mei de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau en de bijhorende versierselen uit handen van Mr. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Bij de huiselijke bijeenkomst was ook de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt aanwezig.

In zijn toespraak noemde de burgemeester een aantal van zijn verdiensten:

Mgr. Punt feliciteert de nieuwe ridder

U bent in 1959 tot priester gewijd en tussen 1961 en 1991 bent u de vicaris geweest van het Opus Dei in Nederland. U heeft zich vooral ingezet om de boodschap van het geloof door werk en gewone omstandigheden naar buiten te brengen. U bent een priester die zijn werkzaamheden en maatschappelijk werk met elkaar verwoven heeft." Daarnaast noemde hij de stichting Internationale Studenten Ontmoetingen (Instudo) die Mgr. Steinkamp in 1961 heeft opgericht, en onder andere het ontwikkelingswerk dat van deze stichting is uitgegaan. Ook had hij het over het pastorale werk in de Onze Lieve Vrouwekerk waar geloofsgemeenschappen met verschillende culturele achtergronden samenwerken.

Na het opspelden van de versierselen nam Mgr. Steinkamp het woord: Ik wilde gewoon danken, loyale dank aan hare majesteit voor de benoeming en dank aan u dat u, als burgemeester en vader van Amsterdam, mij de grote eer geeft hier te komen. En hij dankte daarbij ook de geestelijke vader van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt. Daarna vervolgde hij: U heeft het Opus Dei genoemd. Wij proberen de eerste christenen na te volgen. Het is ons ideaal om zoals zij voor het geloof op te komen. Tenslotte citeerde hij uit een interview met de burgemeester: gelovige mensen zijn ook sociaal geëngageerd.

Mgr. dr. H.J. Steinkamp werd in 1923 geboren in Alicante, Spanje, als zoon van de honoraire Duitse consul. Na school, dienstplicht en studie in Duitsland behaalde hij het doctoraat scheikunde in Murcia (Spanje). In 1959 werd hij priester gewijd en vertrok naar Nederland, waar hij van 1961 tot 1991 aan het hoofd heeft gestaan van het Opus Dei, een Prelatuur van de Rooms Katholieke Kerk. Van 1986 tot 1998 was hij Rector van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Amsterdam, waar hij nu nog pastoraal werk verricht.