Hoe verloopt het Buitengewoon Algemeen Congres?

Vragen en antwoorden over het motu proprio "Ad charisma tuendum" en over het buitengewoon algemeen congres in het Opus Dei.

Op de eerste dag zal iedere deelnemer de voorstellen bestuderen die in Rome met advies van deskundigen zijn voorbereid aan de hand van de ontvangen suggesties om de statuten aan te passen aan het Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Het congres gaat verder met studiegroepen (elk ongeveer 30 personen). Vervolgens presenteert elke groep haar voorstellen aan de Prelaat.

Op de derde en laatste dag formuleert de Prelaat een eensluidend voorstel waarop gestemd zal worden en pas bij een meerderheid wordt goedgekeurd. Het resulterende voorstel wordt dan voorgelegd aan de Heilige Stoel. De uiteindelijke goedkeuring berust bij de paus, die de bevoegde wetgever is.