“Het geluk in de wereld begint thuis”

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Dora del Hoyo zond de prelaat van het Opus Dei een boodschap en paus Franciscus zijn apostolische zegen.

Van het Opus Dei
Opus Dei - “Het geluk in de wereld begint thuis” In Boca de Huérgano (León, Spanje) wonen 500 mensen.

“Het leven van Dora del Hoyo was voor het Opus Dei van groot belang vanwege haar toewijding en haar professionele werk dat ze zo perfect mogelijk verrichtte, gesierd met een nederigheid die haar ertoe leidde om ‘te doen en te verdwijnen’. Daarom was haar leven zo effectief.”

Deze woorden van de prelaat van het Opus Dei staan in de boodschap die hij stuurde ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Dora del Hoyo, wier proces van heiligverklaring in 2011 werd geopend. Eind maart werd ter herinnering aan haar een eenvoudige plechtigheid georganiseerd in Boca de Huergano, haar geboortedorp in Spanje.

Familieleden van Dora tonen de apostolische zegen van paus Franciscus.

Enkele honderden mensen woonden de plechtigheid bij, die begon bij het huis van haar familie. De burgemeester, Tomas Sierra, onthulde een herdenkingsplaquette met de inscriptie: “Aan Dora del Hoyo ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag, voor haar bijdrage aan de sociale initiatieven over de gehele wereld, geïnspireerd door de heilige Jozefmaria. Boca de Huergano, 11 januari 2014.”

Hierna werd de Heilige Mis gevierd in de parochiekerk. De celebrant verwees naar de apostolische zegen die de Heilige Vader ter gelegenheid van de honderdste geboortedag had gezonden aan de familie Del Hoyo. Hij las daarbij de boodschap van de prelaat van het Opus Dei voor.

Bisschop Echevarría beschrijft Dora “als een grootse vrouw die ervan overtuigd was dat het geluk van de wereld begint met een sereen gezinsleven, die bereikt kan worden door een veelvoud van kleine en grotere details die een atmosfeer van vrede en vreugde bevorderen.”

“Zij zocht geen menselijke eer voor zichzelf,” zo ging de prelaat in zijn brief verder, “geen persoonlijke erkenning, maar ze stelde haar leven geheel in het teken van een zelfgave aan God en degenen om haar heen. Ze was een vrouw van geloof, die volledig vertrouwde op het hetgeen God van haar vroeg, ze werkte altijd met de hoop dat het Opus Dei zich over de gehele wereld zou verspreiden, zoals we dat dankzij God vandaag zien.”

Herdenkingsplaquette ter gelegenheid van de 100ste geboortedag.

Verwijzend naar Dora´s heiligverklaringsproces vervolgde hij: “De hoofdreden voor elke heiligverklaring is goed doen voor de naasten, bijdragen aan het welzijn van de Kerk. Als de Heilige Vader haar zaligverklaring goedkeurt (waarop wij hopen), dan zal het voorbeeld van Dora ons helpen de immense waarde te zien van haar leven elke dag geleefd met een opgewekte zelfgave aan God, met een hartelijke dienstbaarheid thuis, in navolging van de leer van de heilige Jozefmaria.”