‘God en Durf’: biografie van een man van gebed

De historicus Andrés Vázquez de Prada heeft het tweede deel geschreven van "El Fundador del Opus Dei" (De stichter van het Opus Dei), de meest uitgebreide biografie van Jozefmaria Escrivá. Dit tweede deel van een beoogde trilogie beschrijft het leven van de nieuwe heilige van 1936 tot 1946.

Het boek Dios y Audacia (God en Durf) reconstrueert het leven van de heilige Jozefmaría op basis van documentatie, geschreven getuigenissen en archiefmateriaal. De beschreven periode bestrijkt de begintijden van het Opus Dei dat zijn eerste stappen zette na het stichtingsjaar 1928.

Het zijn jaren van intens werk en van lijden voor Jozefmaria Escrivá en de eerste leden van het Opus Dei. Na de moeilijkheden tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) volgt de uitbreiding naar verschillende Spaanse steden. De auteur schrijft ook over de inspanningen van de heilige Jozefmaria om het stichtingscharisma trouw te bewaren en door te geven.

Vázquez de Prada heeft veel citaten van de heilige opgenomen waarin diens innerlijke strijd en verlangen om de wil van God te doen, tot uitdrukking komen. Hij maakt ook veel gebruik van de briefwisseling van Escrivá. Uit de brieven spreekt een grote priesterlijke zorg van de heilige.

Innerlijk leven als rode draad

De auteur probeert door te dringen tot het innerlijk van Escrivá om te ontdekken wat diens beweegredenen zijn. Rode draad van de biografie is het geloofs- en gebedsleven van de heilige Jozefmaria en ook zijn apostolische bezieling als uitdrukking van de liefde tot God naar de anderen. Enkele van zijn geestelijke ervaringen, waaronder de momenten van innerlijke zuivering die zich aandienen als donkere nachten voor de ziel, komen uitgebreid aan bod.

Het boek beschrijft het leven van de heilige Jozefmaria van 1936 tot 1946.

Vooral in de hoofdstukken over de Spaanse burgeroorlog probeert Vázquez de Prada aan te tonen dat de heilige Jozefmaria deze periode opvatte als een tijd van innerlijke beproeving en een aanleiding tot geestelijke zuivering en eerherstel voor begane zonden en beledigingen jegens God. In zijn brieven maakt de stichter geen melding van veldslagen, overwinningen, nederlagen of andere oorlogshandelingen. Hij schrijft wel over geestelijke en priesterlijke aangelegenheden en vraagt in het bijzonder te bidden voor vrede, vergeving en verzoening.

Belangrijk onderwerp in de beschreven periode en voor de latere ontwikkeling van het Opus Dei is het apostolaatswerk onder vrouwen dat vooral in die tijd een bijzondere impuls kreeg.

Uitgeverij Rialp (Madrid) zal ook deel drie van deze biografie op de markt brengen. Van het eerst deel zijn tot nu toe 50.000 exemplaren in zeven talen verkocht. Binnenkort verschijnen de Engelse, Duitse en Italiaanse editie van deel twee.

Andrés Vázquez de Prada (1923) is afgestudeerd aan de universiteiten van Valladolid en Sevilla. Hij is universitair docent staatsrecht. Zijn proefschrift ‘de feitelijke regeringen’ kreeg in 1948 een eervolle vermelding. Vanaf 1951 was hij werkzaam op de Spaanse ambassade in Londen. Hij heeft verscheidene boeken geschreven waaronder ‘De droom van een grijsaard’ (over Henry Newman), ‘Sir Thomas More’, ‘Een studie over de vriendschap’ en ‘Gevoel voor humor’. In 1942 heeft hij de heilige Jozefmaria Escrivá leren kennen en sindsdien heeft hij hem veelvuldig ontmoet.