Eucharistische aanbidding aan begin Maria-jaar

Op het feest van de Heilige Familie, bad de prelaat van het Opus Dei, samen met gezinnen in Rome, voor het Allerheiligste voor alle gezinnen in de wereld.

Opus Dei - Eucharistische aanbidding aan begin Maria-jaar

Gezinnen uit Rome verzamelden in de basiliek San Eugenio voor de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en om met de prelaat te bidden voor alle gezinnen. Deze besloot onlangs om een Maria-jaar af te kondigen, gedurende welke de gelovigen en medewerkers van het Opus Dei de voorspraak van Onze Lieve Vrouwe vragen voor alle gezinnen, verenigd met de intenties van de paus.

In zijn gebed zei bisschop Echevarría: "Vandaag, het feest van de Heilige Familie, voelen we ons nog meer nabij aan onze Heer, die gewild heeft om door een gezin in onze wereld te komen. Hij heeft onze natuur aangenomen om ons te leren dat we alle omstandigheden in ons dagelijks leven kunnen heiligen, ook in ons gezinsleven."

"Dank U Heer, omdat u ons via deze weg Uw nabijheid hebt willen laten zien, zodat wij ons niet ver van U verwijderd voelen. We danken ook Maria en Jozef. We erkennen onze behoefte om ons aangetrokken te voelen tot deze twee verheven figuren: Maria, een vrouw als elke andere vrouw; en Jozef, een man als elke andere man. Beide uitten hun liefde voor U door de realiteit van het gewone leven, waaraan veel mensen mogelijk geen betekenis aan hechten. Ze toonden ons dat alle eerbare menselijke activiteiten gebed kunnen worden, en aldus een pad voor ons bereiden om dicht bij onze Heer te staan."

"Dank U Heer," zo vervolgde de prelaat, "dat U ons toestaat u aan te raken, U van nabij te volgen, zoals U Maria en Jozef liet doen. Dank U, omdat u een van ons hebt willen zijn, u die perfect God en perfect mens bent. U hebt er niet naar gestreefd uzelf te sparen voor situaties die u zouden scheiden van andere mensen. U wilde vermoeidheid en behoeftigheid lijden, om geluk te vinden in een arme gezin."

"Vandaag, op aangeven van de paus, bidden wij voor alle gezinnen in de wereld. We moeten dagelijks bidden voor de gezinnen, vragen dat elk land in haar wetten de natuurwet die van God komt accepteert. Dat de degenen die regeren rechtvaardigheid mogen zoeken en zich niet ontdoen van dit godsgeschenk. Dan zullen de mensen gelukkiger zijn, hoewel soms het gezinsleven inspanning en offer vereist. Met vreugde zullen we nooit stoppen om dit in de natuurwet verankerd instituut te beschermen en bidden we continu voor het gezin."

"Mogen we ons verantwoordelijk voelen om het gezin te versterken. Het geluk van veel gezinnen in de wereld hangt af van ons gebed en offers."

De prelaat: "We richten ons tot Onze Lieve Vrouwe, vragend ons te helpen gelukkig te zijn in dit bovennatuurlijk gezin van Opus Dei – wij zijn waarlijk een gezin! Moge de Heer ons leren om alle gezinnen te dienen. Moge God u allen zegenen."

Hierna reciteerde hij voor het Allerheiligste het gebed voor de gezinnen van paus Franciscus voor de recente buitengewone synode voor bisschoppen:

Jezus, Maria en Jozef, in U overwegen wij de schittering van de ware liefde, tot U richten we ons vol vertrouwen.

Heilige Familie van Nazareth, maak ook onze gezinnen tot plaatsen van verbondenheid en gebed, waarachtige scholen van het Evangelie en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth, dat er in gezinnen nooit meer sprake is van geweld, afwijzing en verdeeldheid; dat al wie gekwetst is snel troost en genezing mag kennen.

Heilige Familie van Nazareth, zorg dat de komende Bisschoppensynode allen tot het besef mag doen brengen van de heiligheid en onaantastbaarheid van het gezin, en zijn schoonheid in het plan van God.

Jezus, Maria en Jozef,

verhoor genadevol ons gebed.