Eerste sacramentsprocessie in Amsterdam sinds 1578

AMSTERDAM (RKnieuws.net) - Zondag werd voor het eerst sinds het processieverbod van 1578 weer een sacramentsprocessie in Amsterdam gehouden. "Wij gaan met God de straat op", aldus bisschop Punt. Er was grote belangstelling: meer dan duizend mensen liepen mee in de tocht.

AMSTERDAM (RKnieuws.net) - Zondag werd voor het eerst sinds het processieverbod van 1578 weer een sacramentsprocessie in Amsterdam gehouden. "Wij gaan met God de straat op", aldus bisschop Punt. Er was grote belangstelling: meer dan duizend mensen liepen mee in de tocht.

De processie was georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht, waar Rooms-katholieken, de Syrisch-orthodoxe en de Surinaamse katholieke gemeenschap hun diensten houden.

De pastorale zorg voor de geloofsgemeenschap van deze kerk is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei.

Beeldcultuur

Voorafgaand aan de processie was er een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk met de Haarlemse bisschop Punt als hoofdcelebrant.

De huidige maatschappij wordt door een cultuur van het beeld gekenmerkt. Daarin is de zeggenschap van het beeld vaak groter dan van het woord, aldus Punt in zijn homilie.

Geen show

Volgens de Haarlemse bisschop is de processie geen show, maar een uiting van het geloof. Met een verwijzing naar het jiddische woord voor Amsterdam, Mokum (de plaats waar God wil zijn), zei de bisschop: “Wij gaan met God de straat op”.

De processie ging van de Onze Lieve Vrouwekerk naar het Begijnhof, onder begeleiding van een fanfare uit Volendam in klederdracht.

In het Begijnhof werd de tocht met een Lof afgesloten.

In navolging van Utrecht

De organisatie liet zich onder meer inspireren door de Willibrordprocessie in Utrecht, zegt Eugen Graas van het kerkbestuur.

"In 2002 werd in Utrecht sinds 1673 weer een processie gehouden met als motto: ‘Geloof mag gezien worden’. Tegen deze achtergrond ontstond bij ons het idee om het 150-jarig jubileum van de O.L.V.-kerk met een processie te vieren."

Toen Amsterdam in 1578 overging naar de Reformatie, werden processies door het stadsbestuur verboden. Dit verbod werd opgenomen in de Grondwet, en gold eeuwenlang voor vrijwel het hele Nederlandse grondgebied boven de rivieren.

Pas in 1983 werd de Grondwet gewijzigd, en in 1989 werden openbare processies officieel bij de wet toegestaan. (RV)