De vrouw en de omvorming van de cultuur

Vrouwen uit de academische wereld en uit NGO-kringen die maatschappelijke verbetering voorstaan, waren de deelnemers van het eerste congres van het Murray Hill Institute in Manhattan (15-02-2001).

Joanne Angelo en Elizabeth Fox-Genovese beantwoorden vragen uit het publiek.

Vrouwen uit de academische wereld en uit NGO-kringen die maatschappelijke verbetering voorstaan, waren de deelnemers van het eerste congres van het Murray Hill Institute met als thema: "De vrouw en de omvorming van de cultuur". Onder de spreeksters waren de schrijfster Elizabeth Fox-Genovese en de voorzitster van het Independent Women's Forum Anita Blair.

Meer dan tweehonderd vrouwen - professionals en studenten - namen deel aan een levendige gedachtewisseling over de rol van de vrouw in de vorming van de cultuur. Het congres vond plaats van 6 tot en met 8 oktober 2000 in New York. Andere spreeksters waren Jutta Burggraf, Duits theologe en hoogleraar aan de Universiteit van Navarra in Spanje, Cecilia Royals, voorzitster van het National Intstitute of Womanhood in Washington, D.C., en pedagoge Patricia Farnsworth, oprichtster en voorzitster van het Link Institute.

De thema's van de inleidingen waren: "De ontwikkeling van de vrouw en de vorming van de cultuur"; "Een nieuw feminisme voor de 21ste eeuw in theologisch perspectief"; "Een gezinsvriendelijke economie" en "De vrouw en haar invloed op de cultuur". Murray Hill Institute zal jaarlijks een congres houden, waarbij de aandacht gericht zal blijven op de problemen en uitdagingen voor de vrouw in het derde millennium.

Murray Hill Institute wijdt zich aan de bestudering en bevordering van de bijdrage van de vrouw aan het maatschappelijk leven, in het bijzonder door haar werk in de diverse beroepskringen. Door middel van conferenties, congressen, seminars en publicaties, wil het instituut een positief feminisme ontwikkelen. De activiteiten van het instituut zijn geïnspireerd door het onderricht van de zalige Josemaría Escrivá, de stichter van het Opus Dei.