De liefde tot de Kerk

Vier preken over de zending van de kerk, het priesterschap, de liefde voor de wereld en de trouw aan de Bruid van Christus.

De liefde tot de Kerk bevat vier preken van de stichter van het Opus Dei. De eerste drie: ‘Trouw aan de Kerk’, ‘Het bovennatuurlijk doel van de Kerk’ en ‘Priester voor eeuwig’, waren eerder afzonderlijk gepubliceerd.

De eerste preek 'Trouw aan de Kerk', is een overweging van haar voornaamste kenmerken: één, heilig, katholiek en apostolisch. 'Het bovennatuurlijk doel van de Kerk' gaat over de oorsprong en de taak van de Kerk, als universeel sacrament van het heil. 'Priester voor eeuwig' is een overweging over het katholiek priesterschap en de noodzaak en waardigheid ervan, over de relatie tussen priesters en leken en over de heilige mis.

De vierde preek, ‘De wereld hartstochtelijk liefhebben’, verscheen eerder in Gesprekken met mgr. Escrivá. De preek is opgenomen omdat deze kernachtig beschrijft hoe gewone lekengelovigen dienstbaar kunnen zijn aan de Kerk. Zoals de heilige Jozefmaria leerde: “De enige ambitie en wens van het Opus Dei en van zijn kinderen is het dienen van de Kerk zoals zij gediend wil worden, binnen de specifieke roeping die de Heer ons heeft gegeven.”

Sinds 1986 zijn er meer dan 12 uitgaven in 9 talen van dit boek verschenen. De eerste editie in het Chinees kwam in 2001 uit.

Lees het book on-line op www.escrivaworks.nl

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl