De Advent, een weg van hoop

Johannes Paulus II sprak op de eerste zondag van de Advent over de tijd, waarin de Kerk zich voorbereidt op Kerstmis.

De paus sprak afgelopen zondag de gelovigen toe, die zich op het Sint Pietersplein hadden verzameld voor het bidden van het Angelus. Hij zei dat de Advent “een weg is van geestelijke vernieuwing als voorbereiding op Kerst. In de liturgie roepen de profeten, die de Messias aankondigen, op tot inkeer van het hart en tot gebed”.

“Christus, de Vredevorst, komt”, riep de paus uit. “Wij bereiden ons voor op zijn geboorte door in onszelf en in heel de wereld de hoop op vrede op te wekken. Het gaat bovenal om de vrede in het hart. Deze bouwen wij op wanneer wij de wapens van wrok, van wraak en van iedere vorm van egoïsme wegwerpen.”

Johannes Paulus II benadrukte dat “de wereld deze vrede hard nodig heeft. Ik denk bijzonder en met pijn aan het recente geweld in het Midden-Oosten en in Afrika, maar ook aan alle geweld op zoveel plaatsen in de wereld, waarvan de media dagelijks melding maken. Ik herhaal mij oproep aan de leiders van de wereldgodsdiensten: laten wij onze krachten verenigen om geweldloosheid, vergeving en verzoening te prediken”.

“Op deze weg van verwachting en hoop, die de Advent is, verenigt de kerkelijke gemeenschap zich meer dan ooit met Onze Lieve Vrouw. Moge zij, als Maagd van hoop, ons helpen om ons hart te openen voor Degene die met zijn komst onder ons de onschatbare gave van de vrede voor heel de mensheid komt brengen.”

Vatican Information Service